Nyheter

Fyra spår mot framtiden - information

År 2050 kan uppsalaborna ha blivit så många som 340 000, att jämföra med dagens 220 000 kommuninvånare.  Hur möter vi den ökande efterfrågan på smarta och hållbara bostadsområden? Hur bygger vi hem och arbetsplatser för framtiden?

Ombord på vår alldeles egna turistbuss erbjuds du en guidad tur där vi kikar närmare på några av Uppsala kommuns nya stadsbyggnadsprojekt.

Guide: Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson
Samlingsplats: Hållplatsläge E3 vid stationshus Uppsala Östra på Stationsgatan (resecentrum)

Obs! Bussen avgår kl 8.30 så var på plats i god tid.

Vill du veta vad som ligger bakom Världsnaturfondens nominering av Uppsala kommun som finalist till utmärkelsen Årets svenska klimatstad 2018?

Under detta pass får du del av inspirerande exempel om hur Uppsala kommun arbetar med klimat och stadsplanering och ställer om till en fossilfri fordonsflotta. Målsättningen är ett fossilfritt Uppsala år 2030 och ett klimatpositivt Uppsala år 2050. I takt med att Uppsala växer blir klimatomställning, cirkulär ekonomi och grön tillväxt allt viktigare. Varmt välkommen!

Program:

 • Välkommen – Maria Gardfjell, kommunalråd

 • Klimatfärdplaner Uppsala – Björn Sigurdson, klimatstrateg, kommunledningskontoret

 • Smakprov på arbetet för hållbara resor och transporter:

  • Hållbart resande och Uppsala väg till bästa cykelstaden, Ingrid Lembke von Scheele, mobilitetsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen

  • Att byta ut hela sin fordonsflotta till 2020, Roger Johansson, enhetschef transporttjänster, kommunledningskontoret

  • Mobilitetsplanering i framväxandet av nya områden, Elin Stening, miljöstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen

  • Bygglogistikcenter, Catharina Danckwardt-Lillieström, verksamhetsansvarig bygglogistikcenter stadsbyggnadsförvaltningen

 • Avslutande samtal. Maria Gardfjell sammanfattar.


 

Lokal: Betty Pettersson-salen i entréhallen på Uppsala universitet Campus Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Framtiden är här!

Besök Innovation Hub Uppsala och inspireras av hur Uppsala skapar synergi mellan näringsliv, akademi och politik. Vi besöker en inkubator i världsklass (Uppsala Innovation Centre). Och du möter nationell expertis på testbäddar för framtidens läkemedelsproduktion (Testa Center) och miljö- och energiteknikinnovationer (STUNS Energi).

Program:

 • Ett Uppsala – så samverkar akademi-näringsliv-samhälle i Uppsala, Marlene Burwick och Vivianne Macdisi • Ett innovationsstöd i världsklass – Uppsala Innovation Centre (UIC)


Per Bengtsson

 • En regional testbädd för energi- och miljötekniska innovationer – STUNS Energi, Emma Ytterström • En nationell testbädd för produktion av framtidens läkemedel – Testa Center, Kristin Hellman


Plats: Lokal 3, Hubben, Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38

För mer information, kontakta Maria Didi, Uppsala kommun. Mail: maria.didi@uppsala.se