Nyheter

Triple Helix - väg till framgång

Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin, så kallad Triple Helix, är en viktig framgångsfaktor för att bygga en starkare region. Men då måste offentliga aktörer bli bättre på att våga och vilja. Det menar Tina Karlberg på Siemens.

Tina Karlberg är kundansvarig vid Siemens i Sverige och jobbar främst affärsövergripande med stora offentliga kunder. Hon är också en av deltagarna i Mälardalsrådets eftermiddagsseminarium i Almedalen den 5 juli. Där kommer hon bland annat att lyfta fram goda exempel på Triple Helix-samarbeten, som ett parkeringsprojekt i Berlin.

– Med pengar från miljöministeriet driver Berlins stad, Siemens och forskningsinstitut ett pilotprojekt för gatumarksparkering med radarsensorer. Vi vet att en stor del av biltrafiken i större städer är bilister som åker runt för att leta en ledig parkering. Vi har också skapat ett lärande system där programvaran blir allt smartare att förutse bilisternas mönster för att minska onödig trafik.

Ett annat bra exempel på Triple Helix är det uppmärksammade försöket med en elväg i Sandviken där lastbilar kan ansluta till en kontaktledning under körning. Där har ett konsortium byggts upp med bland annat Scania och Siemens. Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar samarbetar nära med projektet. Allt samordnas av Region Gävleborg.

– Delar av tekniken finns, men systemet är inte utvecklat och behöver testas i full skala. Det är svårt att se att det skull kunna göras av någon aktör ensam. Det kräver ett samarbete i form av Triple Helix. Med fler intressenter får vi också en högre kvalitet på projektet.

Tina Karlberg konstaterar att alla måste ha något att vinna på samarbetet för att ett konsortium ska fungera.

– Man måste ha tydliga överenskommelser så att alla förstår risker och vinster och varandras roller. Men det handlar också om att begränsa antalet aktörer och att våga välja – vilket kan vara svårt för en offentlig aktör.

Därför är det också viktigt att ha en transparent process.

– Vi pratar gärna om samverkan, men i vissa skeden måste vi kunna skapa grupperingar, team, för att komma vidare, prova nya idéer och hitta nya lösningar.

Siemens är ett globalt företag som jobbar med allt från infrastruktur och energi till digitalisering och sjukvård. Siemens har 4 500 anställda i Sverige, det svenska huvudkontoret finns i Stockholm men bolaget har också kontor i flera av Mälardalens större städer, som Västerås, Örebro, Eskilstuna, Uppsala och Södertälje.

Vad tycker Stockholm-Mälarregionens politiker om Siemens idéer? Lyssna till Mälardalsrådets seminarium under Almedalen, ”Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen”, som hålls onsdag den 5 juli kl 15:00-16:00.