Internationell konkurrenskraft

För att Stockholm-Mälarregionen ska vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv också i framtiden måste vi dra nytta av våra styrkor och se våra svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra regioner.

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på och arrangerar internationella studieresor för representanter från politik, akademi och näringsliv för att bidra till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen.

2018 vände vi blickarna mot Berlin. Genom att inhämta kunskap om Stockholm-Mälarregionens position i globala jämförelser, samt utbyta erfarenheter med andra ledande regioner vill Mälardalsrådet främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion.

Undrar du något kring vårt arbete med internationella frågor, hör gärna av dig!