Internationella studieresor

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på. Vi samlar kunskap om den utvalda regionen. Sen anordnar vi aktiviteter för att bredda utbytet av det vi lär oss. Aktiviteterna är enskilda möten, seminarier och resor. De riktar sig till representanter från politik, akademi och näringsliv. Det bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion i världsklass. Under 2015-2016 vände vi blickarna mot Amsterdam och Utrecht i Nederländerna. År 2018 går resan till Berlin.

Berlin 2018

Läs mer

Akriv