Internationella studieresor

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på. Vi samlar kunskap om den utvalda regionen. Sedan anordnar vi aktiviteter för att bredda utbytet av det vi lär oss. Aktiviteterna är enskilda möten, seminarier och resor och riktar sig till representanter från politik, akademi och näringsliv. Detta bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion i världsklass. I början av 2018 gick resan till Berlin.

Manchester 2020

Läs mer

Arkiv