Program

Program Berlin 31 januari – 2 februari 2018

31 JANUARI

TYSKLAND OCH BERLIN – EN INTRODUKTION

Välkommen till Tyskland och Berlin
Ramona Pop, Senator for Economy, Energy and Enterprises

Tysklands och Berlins roll i Europa och samarbetet med Sverige

Tobias Etzold, The German Institute for International and Security Affairs

Aktuella frågor inom ekonomi och näringsliv för Tyskland och Berlin

Henrik Vagt, Head of Department of SME’s & Energy och Simon Margraf, researcher, Professionals and Innovation, Handelskammaren i Berlin.

Berlin – En stad i förändring

Kai Uwe Bindseil, Head of Division, Life Science and Healthcare Industries, Berlin Partner

KULTURENS ROLL I SAMHÄLLET

Besök på Humboldt Box
Så här återuppbyggs Berlins Stadsslott som ett kulturcentrum

Kulturens roll i samhället – Tyskland och Sverige
Nina Rölcke, Kulturråd, Sveriges ambassad i Berlin

SMARTA OCH KREATIVA BERLIN

Factory Berlin – En viktig aktör på Berlins start-up scen
Catherie Bischoff, VP Strategy

Varför start-ups väljer Berlin. Hur sker samarbetet med stora företag?

Start-up-företag om varför man etablerar sig i Berlin och The Factory

Fraunhofer-modellen – Samarbete mellan forskning, industri och samhälle
Jürgen Diller, Berlin Center for Digital Transformation, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS

1 FEBRUARI

KUNSKAPSINTENSIVA OCH HÅLLBARA BERLIN

Besök på EUREF Campus
● Introduktion till EUREF, Karin Teichmann, Member of EUREF Management
● Tysklands energiomställning och campusets bidrag, Oliver Krieger, Senior Expert, Energy Efficient Buildings, German Energy Agency
● Rundvandring och studiebesök med fokus på hållbar mobilitet och energi

Hållbar mobilitet

Berlins transportsystem – trender, utmaningar, framåtblick
Helmut Grätz, BVG, Berlins kommunala lokaltrafikbolag

Kombinerad mobilitet– de senaste trenderna i Berlin
Andreas Sujata, Sales Manager, Free2Move

Bostadsfrågor

Aktuella bostadsfrågor i Berlin
André Moschke, Senate Department for Urban Development and Housing

Bostadsmarknaden i ett jämförande perspektiv – Berlin och Stockholm-Mälarregionen
Anna Granath Hansson, forskare KTH

Förutsättningar för hållbart byggande
Olle Boback, Affärsenhetschef Tyskland, Bonava

Den tyska marknaden för äldreboenden
Elina Johansson, Acquisition Manager, Hemsö

Integration
Integration i Berlin. Utmaningar, framgångar och strategier. Daniel Tietze, State Secretary for Integration, the Senate Department for Integration, Labour and Social Services

Nyanlända – Välkomna till Berlin!
Ayten Dogan, Advisor, Welcome Center Berlin

Middag på svenska Ambassadens Residens

Vad betyder Tysklands nya roll för Sverige och Stockholm-Mälarregionen? 
Per Thöresson, svensk ambassadör i Berlin
Anders Bylund, Nordic Head of eMobility, Siemens

Svenskar i Berlin:
Eric Wahlforss, grundare, Soundcloud
Annamaria Olsson, grundare, Give something back to Berlin

2 FEBRUARI

MÅNGFALDENS BERLIN, TALANGATTRAKTION OCH RELATIONER

”Brain City Berlin” – Så här lockar Berlin världsledande akademiker
Henning Ravn, Berlin Partner

Berlins arbete med att attrahera och bygga relationer med talanger
Burkhard Volbracht, Berlin Partner

Talangattraktion i Berlin och Stockholm-Mälarregionen – jämförande perspektiv
Tayyab Shabab, Software Developer, Leverton

HEMRESA