Program

Program Berlin 31 januari – 2 februari 2018

Program finns att ladda ner här samt att läsa nedan:

31 JANUARI

TYSKLAND OCH BERLIN – EN INTRODUKTION

Välkommen till Tyskland och Berlin
Ramona Pop, Senator for Economy, Energy and Enterprises

Tysklands och Berlins roll i Europa och samarbetet med Sverige

Tobias Etzold, The German Institute for International and Security Affairs. Presentation: Tobias Etzold

Aktuella frågor inom ekonomi och näringsliv för Tyskland och Berlin

Henrik Vagt, Head of Department of SME’s & Energy och Simon Margraf, researcher, Professionals and Innovation, Handelskammaren i Berlin. Presentation: Henrik Vagt – Chamber of Commerce

Berlin – En stad i förändring

Kai Uwe Bindseil, Head of Division, Life Science and Healthcare Industries, Berlin Partner. Presentation: Kai Uwe Bindseil – Berlin Partner

KULTURENS ROLL I SAMHÄLLET

Besök på Humboldt Box
Så här återuppbyggs Berlins Stadsslott som ett kulturcentrum

Kulturens roll i samhället – Tyskland och Sverige
Nina Rölcke, Kulturråd, Sveriges ambassad i Berlin

SMARTA OCH KREATIVA BERLIN

Factory Berlin – En viktig aktör på Berlins start-up scen
Catherie Bischoff, VP Strategy. Presentation: Catherine Bischoff – Factory Berlin

Varför start-ups väljer Berlin. Hur sker samarbetet med stora företag?

Start-up-företag om varför man etablerar sig i Berlin och The Factory

Fraunhofer-modellen – Samarbete mellan forskning, industri och samhälle
Jürgen Diller, Berlin Center for Digital Transformation, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS. Presentation: Mr Diller – Fraunhofer

1 FEBRUARI

KUNSKAPSINTENSIVA OCH HÅLLBARA BERLIN

Besök på EUREF Campus
● Introduktion till EUREF, Karin Teichmann, Member of EUREF Management
● Tysklands energiomställning och campusets bidrag, Oliver Krieger, Senior Expert, Energy Efficient Buildings, German Energy Agency
● Rundvandring och studiebesök med fokus på hållbar mobilitet och energi

Hållbar mobilitet

Berlins transportsystem – trender, utmaningar, framåtblick
Helmut Grätz, BVG, Berlins kommunala lokaltrafikbolag. Presentation: Helmut Grätz – BVG transport

Kombinerad mobilitet– de senaste trenderna i Berlin
Andreas Sujata, Sales Manager, Free2Move. Presentation: Andreas Sujata – Free2Move

Bostadsfrågor

Aktuella bostadsfrågor i Berlin
André Moschke, Senate Department for Urban Development and Housing

Bostadsmarknaden i ett jämförande perspektiv – Berlin och Stockholm-Mälarregionen
Anna Granath Hansson, forskare KTH. Presentation: Anna Granath Hansson

Förutsättningar för hållbart byggande
Olle Boback, Affärsenhetschef Tyskland, Bonava. Presentation: Olle Boback – Bonava

Den tyska marknaden för äldreboenden
Elina Johansson, Acquisition Manager, Hemsö. Presentation: Elina Johansson – Hemsö

Integration
Integration i Berlin. Utmaningar, framgångar och strategier. Daniel Tietze, State Secretary for Integration, the Senate Department for Integration, Labour and Social Services

Nyanlända – Välkomna till Berlin!
Ayten Dogan, Advisor, Welcome Center Berlin. Presentation: Ayten Dogan – Welcome Center Berlin

Middag på svenska Ambassadens Residens

Vad betyder Tysklands nya roll för Sverige och Stockholm-Mälarregionen? 
Per Thöresson, svensk ambassadör i Berlin
Anders Bylund, Nordic Head of eMobility, Siemens

Svenskar i Berlin:
Eric Wahlforss, grundare, Soundcloud
Annamaria Olsson, grundare, Give something back to Berlin

2 FEBRUARI

MÅNGFALDENS BERLIN, TALANGATTRAKTION OCH RELATIONER

”Brain City Berlin” – Så här lockar Berlin världsledande akademiker
Henning Ravn, Berlin Partner. Presentation: Henning Ravn – Brain City Strategy

Berlins arbete med att attrahera och bygga relationer med talanger
Burkhard Volbracht, Berlin Partner

Talangattraktion i Berlin och Stockholm-Mälarregionen – jämförande perspektiv
Tayyab Shabab, Software Developer, Leverton

HEMRESA