IRBC

Mälardalsrådet är medlem i ett nätverk för regioner som är intresserade av att jämföra och lära av varandra, International Regions Benchmarking Consortium (IBRC).

Tio medlemmar på fem kontinenter
Barcelona, Belo Horizonte, Daejeon, Fukuoka, Helsingfors, Melbourne, München, Seattle, Stockholm och Vancouver är medlemmar. Dessa storstadsregioner vill utbyta goda erfarenheter med varandra kopplade till regional utveckling. Alla regioner definierar sig som kunskapsregioner. Detta är IRBC:s webbplats.

Internationell konferens

12-14 oktober 2016 stod Stockholm-Mälarregionen värd för IRBC-nätverkets konferens UniverCITY Partnerships. Konferensen samlade representanter för politik, akademi och näringsliv från alla medlemsregioner för att diskutera hur universitet och offentlig sektor på regional och lokal nivå kan samarbeta och bidra till regional tillväxt och utveckling, samt att jämföra och lära av andra framgångsrika regioner i världen. Under konferensen presenterades och diskuterades internationella exempel på strategier och metoder på samverkan och partnerskap mellan städer, regioner och lärosäten. Ledande representanter från politik, näringsliv och akademi diskuterade och utbytte kunskap om framgångarna och utmaningarna i partnerskap. Konferensen var ett tillfälle att visa upp regionens styrkor, men även diskutera utmaningarna i samverkan med andra framgångsrika regioner i världen.

Den 5-7 november 2014 deltog Mälardalsrådet  på IRBC konferensen Smart Cities i München. En delegation av aktörer från politiken, näringslivet och akademin i Mälarregionen presenterade och inspirerades av goda exempel på smarta lösningar för hållbara städer.

Regionerna i IRBC samarbetar också kring indikatorer för jämförelse. Det handlar om vad som kännetecknar var och en av regionerna och hur den ekonomiska situationen ser ut.