Internationella jämförelser och lärande

För att Stockholm-Mälarregionen ska vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv också i framtiden, måste vi dra nytta av våra styrkor och se våra svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra regioner.

Mälardalsrådets benchmarkingarbete syftar till att inhämta kunskap om regionens position i globala jämförelser, samt utbyta erfarenheter med andra ledande regioner.

Processen ska även vara metodstöd till våra fokusområden inom infrastruktur och transport, samt kunskaps- och kompetensförsörjning.

Lära av andra ledande storstadsregioner

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på. Vi samlar kunskap om den utvalda regionen. Sen anordnar vi aktiviteter för att bredda utbytet av det vi lär oss. Aktiviteterna är enskilda möten, seminarier och resor. De riktar sig till representanter från politik, akademi och näringsliv. Det bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion i världsklass. Under 2015-2016 vänder vi blickarna mot Amsterdam och Utrecht i Nederländerna.

Internationellt nätverk för regioner

Mälardalsrådet är medlem i ett internationellt nätverk för kunskapsregioner – IRBC. Medlemmarna är kunskapsregioner. Jämförelserna inom nätverket handlar om regional utvekling. Tema för 2015-16 är samverkan mellan städer och universitet.

Följ vårt arbete på vår blogg.