Storregionala mötesplatser

Våra storregionala mötesplatser är konferenser, seminarier eller möten då politiker, tjänstemän och represenanter från akademi och näringsliv från hela regionen får möjlighet att lära mer och diskutera gemensamma utmaningar. Vår viktigaste storregionala mötesplats är Mälartinget som äger rum i samband med vårt årsmöte.

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan. Mälartinget 2017 äger rum i Stockholm 4-5 maj.