Startsida / Vår verksamhet / Internationella jämförelser och lärande

Internationella jämförelser och lärande

För att Stockholm-Mälarregionen ska vara internationellt konkurrenskraftig och attraktiv också i framtiden, måste vi dra nytta av våra styrkor och se våra svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra regioner.

Internationella jämförelser och lärande

Mälardalsrådets benchmarkingarbete syftar till att inhämta kunskap om regionens position i globala jämförelser, samt utbyta erfarenheter med andra ledande regioner.

Processen ska även vara metodstöd till våra fokusområden inom infrastruktur och transport, samt kunskaps- och kompetensförsörjning.

Lära av andra ledande storstadsregioner

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion att titta närmare på. Vi samlar kunskap om den utvalda regionen och anordnar olika aktiviteter för att bredda utbytet av det vi lär oss. Arbetet riktar sig till representanter från politik, akademi och näringsliv. Det bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främjar utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion. Under 2018 vänder vi blickarna mot Berlin.

Internationellt nätverk för regioner

Mälardalsrådet är medlem i ett internationellt nätverk för kunskapsregioner – IRBC. Medlemmarna är kunskapsregioner. Jämförelserna inom nätverket handlar om regional utveckling.

Följ vårt arbete på vår blogg.

Studieresa till Berlin 2018

Studieresa till Berlin 2018

Vartannat år organiserar Mälardalsrådet en studieresa till en ledande storstadsregion. Denna gång besöker vi Berlin med flera intressanta fördjupningsområden.

Läs mer

IRBC

Mälardalsrådet är medlem i ett nätverk för regioner som är intresserade av att jämföra och lära av varandra, International Regions Benchmarking Consortium (IBRC).

Läs mer

Arkiv

Här finns information om internationella studieresor arrangerade av Mälardalsrådet 2005-2014 och om internationella konferenser inom IRBC-nätverket.

Läs mer