Startsida / Vår verksamhet / Internationella jämförelser och lärande / Arkiv

Arkiv

Här finns information om internationella studieresor arrangerade av Mälardalsrådet 2005-2014 och om internationella konferenser inom IRBC-nätverket.

Internationella studieresor

Mälardalsrådet har genomfört sex stycken internationella studieresor. Nedan finns mer information och dokumentation om var och en av dem.

Amsterdam/Utrecht (2016)
London (2014)
München (2012)
Helsingfors (2010)
Singapore & Kuala Lumpur (2008)
Dublin & Irland (2007)
Seattle (2005)

Internationella konferenser

Inom ramen för IRBC-nätverket har sex internationella konferenser anordnats. Mälardalsrådet har varit med sedan starten! På IRBC-nätverkets webbplats finns mer att läsa om respektive konferens. Senaste konferensen ägde rum i München på temat Smart Cities.

Amsterdam/Utrecht 2016

Kreativitet, innovation och företagsanda karaktäriserar Amsterdam. Utrecht, den konkurrenskraftiga universitetsstaden står för ett hälsosamt urbant leverne. Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära?

Läs mer

2014 London

London är en av världens mest attraktiva storstadsregioner. Varför är det så och hur gör man? Ledande representanter från politik, akademi och näringsliv från regionen åkte till London för att ta reda på mer.

Läs mer

2012 München

Lösa problem bättre tillsammans i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

2010 Helsingfors

Vintern 2010 deltog ca 30 deltagare på resan Benchmarking Helsinki! Två intensiva dagar spenderades åt att lära mer om spets och bredd i det finska utbildnings- systemet, framsynt innovationspolitik och hur samspelet och samarbetet i Helsingforsregionen ser ut.

Läs mer