Startsida / Vår verksamhet / Kunskaps- och kompetensförsörjning / Kartläggning av yrkesutbildningar i Östra Mellansverige

Kartläggning av yrkesutbildningar i Östra Mellansverige

Mälardalsrådet har tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en kartläggning av yrkesvux och YH i Östra Mellansverige 2009-2014.

Kartläggning av yrkesutbildningar i Östra Mellansverige

Östra Mellansverige är en funktionell arbetsmarknadsregion, ett flertal arbetsresor sker både inom och mellan länen i Östra Mellansverige. Det är därför intressant att ur ett storregionalt perspektiv synliggöra vilka yrkesutbildningar (yrkesvux, lärling, förarutbildning och YH) som erbjuds. Och hur det svarar mot regionens behov?

Kartläggningen visar bland annat att det inom yrkesvux i Östra Mellansverige antagits flest elever inom Hälsa, vård och omsorg och att det är det utbildningsområde som dominerar inom yrkesvux med hela 42 % av utbildningarna. Till yrkeshögskolan har flest antagits inom Teknik och tillverkning, 30 % och Ekonomi, administration och handel, 25 %.

ÖMS_totalt antagna_yrkesvux

ÖMS_totalt antagna_YH

 

Kartläggningen visar även att det är en stor skillnad mellan vad kvinnor och män gått för utbildning. Inom yrkesvux är det nästan dubbelt så många antagna kvinnor som män, där finns även en stor del av de antagna inom Hälsa, vård och omsorg. Inom exempelvis förarutbildning har det under perioden 2009-2014 antagits 117 män och 24 kvinnor i Sörmland. Det finns nackdelar med en könssegregerad utbildnings- och arbetsmarknad, det riskerar att begränsa individens valmöjligheter och kan det leda till sämre kompetensförsörjning.

Det är av vikt att kunna utvärdera inom vad och vilka som utbildats, för att kunna planera för framtida utbildningssatsningar som bidrar till att fler får en relevant och god utbildning som leder till arbete. Kartläggningen visar på trender över tid och ger underlag för regionala aktörer och utvecklingsansvariga att följa upp och planera för kompetensförsörjningen i regionen.

Kartläggningen baseras på Skolverkets och yrkeshögskole-myndighetens officiella statistik och rapporter, samt på analyser som Arbetsförmedlingen har gjort.

Hela kartläggningen för samtliga län hittar du här.