Startsida / Vår verksamhet / Kunskaps- och kompetensförsörjning / Universitetssamverkan = regional utveckling och innovationsförmåga!

Universitetssamverkan = regional utveckling och innovationsförmåga!

Framgångsrika innovationsmiljöer leder till regional tillväxt och utveckling och är ofta resultatet av samarbete mellan flera parter. Därför är samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet viktigt!

Universitetssamverkan = regional utveckling och innovationsförmåga!

För att vara en fortsatt stark kunskapsregion är samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet av stor vikt. Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan. Det är viktigt för att vi ska kunna bidra till lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför och bedriva en forskning i världsklass!

I Stockholm-Mälarregionen finns 21 av Sveriges 48 universitet och lärosäten. Samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället sker på olika sätt. Det finns flera etablerade partnerskap som exempelvis ”Samhällskontraktet” i vilket Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad med gemensamma resurser och krafter bidrar till den regionala utvecklingen. Ett annat exempel är KTH:s ”Strategiska partnerskap” som har ingåtts mellan högskolan och Stockholms stad och landsting, samt 8 bolag.  Det finns goda exempel på samarbeten och partnerskap som syftar till att gynna både universitet, region och det omgivande samhället. Det finns olika modeller och strategier för samverkan, men väl fungerande och ömsesidig samverkan kan vara en utmaning att åstadkomma.

Under hösten 2016 stod Mälardalsrådet  värd för en internationell konferens, UniverCITY Partnerships, som handlade om hur man bättre kan samverka mellan lärosäten och det offentliga på lokal och regional nivå. Vi frågade oss: Hur ska man samarbeta för att bidra till den regionala tillväxten och utvecklingen och ta sig an samhällsutmaningarna? Hur nyttiggörs de idéer och innovationer som uppstår i partnerskap i den regionala utvecklingen? Vilka är våra styrkor och svagheter? Vad kan vi lära av andra konkurrenskraftiga regioner?

I rapporten ”UniverCITY– Key ingredients for successful partnerships” presenteras strategier, metoder och partnerskap mellan städer, regioner och universitet. Rapporten sammanfattar case från 7 kunskapsdrivna regioner i världen och syftar till att ge en inblick i de metoder som leder till fruktbara samarbeten, liksom de utmaningar som olika partnerskap har erfarit.

8 viktiga ingredienser för framgångsrika partnerskap

1. Hållbar vision och starkt ledarskap
2. Tydlighet kring mål, incitament och behov
3. Skapa struktur och organisation
4. Öppenhet för lösningar på komplexa samhällsutmaningar
5. Engagera privata sektorn och små-medelstora företag
6. Skapa kreativa mötesplatser
7. Se stadens roll
8. Våga ta en risk!

Läs rapporten här: UniverCITY-key ingredients for successful partnerships

 

 

Mälardalsrådets uppdrag är att vara forum för samverkan i strategiska frågor, främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen och vara mötesplatsen för politik, näringsliv och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Vi samlar regionens aktörer kring frågan om samverkan mellan våra lärosäten och omgivande samhälle. Syftet är att lyfta goda exempel, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bygga nya relationer och samarbeten som för oss närmare varandra och stärker innovationsförmågan i regionen.

Framgångsrika innovationsmiljöer leder till regional tillväxt och utveckling och är ofta resultatet av samarbete mellan flera parter. Därför är samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet viktigt!