Startsida / Vår verksamhet / Kunskaps- och kompetensförsörjning / Stockholm-Mälarregionen

Stockholm-Mälarregionen

– en funktionell utbildnings- och arbetsmarknadsregion

Stockholm-Mälarregionen – en funktionell utbildnings- och arbetsmarknadsregion

Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion med utbildning och forskning av hög internationell klass, många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Den globaliserade ekonomin och konkurrensen ställer dock krav på ständig förnyelse. Vi står inför stegrande behov av kvalificerad arbetskraft och innovativa företag. Samtidigt hårdnar konkurrensen om studenter, forskare och kompetens. En välfungerande och konkurrenskraftig försörjning av kunskap och kompetens är avgörande för regionens utveckling och tillväxt.

För att vara en fortsatt stark kunskapsregion är samverkan över länsgränserna och mellan det offentliga, akademin och näringslivet av stor vikt. Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan. Funktionella utbildnings- och arbetsmarknadsregioner tar inte alltid hänsyn till länsgränser och utifrån ett storregionalt perspektiv finns en samverkanspotential som kunskaps- och kompetensförsörjningsarbetet syftar till att främja.

Målet för vår verksamhet inom kunskaps- och kompetensförsörjning är att bidra till ökad samordning och en bred förankrad samsyn i kompetensförsörjningsfrågor, som bidrar till att stärka Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion och till regionens hållbara utveckling och tillväxt.

För mer information kontakta:

Andreas Pernblad, andreas.pernblad(@)malardalsradet.se, 0735 07 67 37

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2016