Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser

Storregionala mötesplatser

Våra storregionala mötesplatser är konferenser, seminarier eller möten då politiker, tjänstepersoner och representanter från akademi och näringsliv från hela regionen får möjlighet att lära mer och diskutera gemensamma utmaningar. Vår viktigaste storregionala mötesplats är Mälartinget som äger rum i samband med vårt årsmöte.

Storregionala mötesplatser

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan. Mälartinget 2017 äger rum i Stockholm 4-5 maj.

Läs mer

Almedalen 2017

Mälardalsrådet var på plats i Almedalen för att synliggöra och driva Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor.

Läs mer
Årets Mälardarling 2017

Årets Mälardarling 2017

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammar vi genom att utse dem till Mälardarlingar!

Läs mer