Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser / Almedalen 2017

Almedalen 2017

Mälardalsrådet var på plats i Almedalen för att synliggöra och driva Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor.

Här ovan kan du ta del av våra inspelningar från våra två seminarier vi ordnade i Almedalen den 5 juli 2017.

Har offentlig sektor råd att inte vara innovativ?
5 juli, kl 10.00-11.00

Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen?
5 juli, kl 15.00-16.00

Vi är på plats i Almedalen onsdag den 5 juli där du hittar oss i Mälardalsrådets paviljong, vid Konstmuseéet mittemot Mellangatan 19. Hos oss träffar du regionens ledande politiker, framgångsrika företag och representanter från våra framstående lärosäten. Vi synliggör och driver Stockholm-Mälarregionens prioriterade frågor:

Den storregionala systemanalysen med gemensamt fortsatt arbete och vidareutveckling. Stockholm-Mälarregionen står enig bakom En Bättre Sits systemanalys. Nu fortsätter arbetet med att skapa samsyn om de prioriterade infrastrukturbehoven som måste till för att regionen ska kunna växa med nya bostäder och jobb.

Kunskaps- och kompetensförsörjningsfrågorna med storregional samverkan och innovationsfrämjande i offentlig sektor. En kartläggning av innovationssystemet i Stockholm-Mälarregionen har tagits framArbetet syftar till att bidra till ökad samverkan hos regionens olika aktörer gällande kunskapsregionens utmaningar och möjligheter samt att skapa förutsättningar för Mälardalsrådets medlemmar att agera samfällt.

Mälardalsrådets aktiviteter i Almedalen:

HAR OFFENTLIG SEKTOR RÅD ATT INTE VARA INNOVATIV?
5 juli, kl 10.00-11.00, Mellangatan 19

Offentlig sektor börjar se behovsdriven innovation som en naturlig del av sin verksamhet. Hur integrerar vi ett sådant tankesätt med satsningar på forskning och företagsfrämjande?

Hur går vi från innovation som en fristående god idé, till att själva äga problembeskrivningen och aktivt driva innovation framåt? Vad krävs från politiken?

Deltagare:

 • Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Irén Lejegren (S), Regionråd, Region Örebro län
 • Günther Mårder, VD, Företagarna
 • Johan Schnürer, Rektor, Örebro Universitet
 • Anneli Hagberg, Välfärdspolitisk strateg, Vision

Moderator: Tobias Smedberg

Läs mer.

KLARAR VI ATT VÄXA UTAN INFRASTRUKTURINVESTERINGAR I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN?
5 juli, kl 15.00-16.00, Mellangatan 19

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Bostäder behöver byggas och jobb skapas, men vilken roll spelar infrastrukturen i detta? Vilka utmaningar står regionen inför och vilka investeringar behövs för att fortsätta växa?

Deltagare:

 • Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd, Stockholm läns landsting
 • Bertil Kinnunen (S), Regionråd, Region Uppsala
 • Parisa Liljestrand (M), Kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna
 • Johan Edstav, Regeringens samordnare för byggandet av nya städer
 • Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens
 • Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms Universitet
 • Jessica Rosencrantz (M), Vice ordförande Trafikutskottet, Sveriges riksdag
 • Pia Nilsson (S), Ledamot Trafikutskottet, Sveriges riksdag

Moderator: Tobias Smedberg

Läs mer.

Dagen avslutas med ett STORREGIONALT MINGEL och presentation av årets MÄLARDARLING. Kl. 16.30-18.30. Minglet är ett tillfälle att under trevliga former både träffa dem du känner och att knyta nya kontakter. Alla är intresserade av att utveckla Stockholm-Mälarregionen!

Är du intresserad av att samarbeta med oss under Almedalsveckan – hör av dig!
Vill du anmäla intresse för att delta i någon panel eller ta en lunch med oss – hör av dig!

Vi deltar gärna i paneler både med representanter ur vår styrelse som med våra processledare.