Startsida / Vår verksamhet / Storregionala mötesplatser / Mälartinget

Mälartinget

Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan. Mälartinget 2017 äger rum i Stockholm 4-5 maj.

Mälartinget 2017 äger rum i Stockholm den 4-5 maj.

Mälartinget 2017 hålls den 4-5 maj i Stockholm med temat Drivkraft & Samarbete. Vi lyssnar på intressanta talare, belyser framtidsutmaningar och diskuterar hur vi gemensamt kan vidareutveckla en stark region som är attraktiv att leva och arbeta i.

I år firar Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vi ser fram emot intressanta diskussioner och en trevlig jubileumsmiddag i Gyllene Salen.

Varmt välkommen!


Program 4 maj

Mälartinget – konferens, Mälarlabbet och jubileumsmiddag

09:30 – 14:30 Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget

Vi lyssnar till inspirerande talare och diskuterar kring politiskt ledarskap, vikten av drivkraft och mod för att utveckla regionen samt nyttan av samverkan.

16:30 Stockholms Stadshus

I Blå Hallen hålls Mälarlabbet, Mälardalsrådets interaktiva utställning där du genom dialog och konkreta exempel på samarbete tar med dig nya perspektiv hem.

Kvällen avslutas med jubileumsmiddag i Gyllene Salen.

Program 5 maj

Studiebesök och Rådsmöte

08:30 Busstransport avgår från Norra Bantorget till Hagastaden

09:00-13:00 Aula Medica, Hagastaden

Vi besöker Hagastaden och diskuterar Stockholms och Solnas samarbete inom en rad områden. Vi tar även del av andra innovativa exempel och initiativ från länet.

Mälardalsrådets Rådsmöte hålls i Aula Medica kl 12:00. I anslutning till detta hålls partigrupps- och tjänstemannamöten.

Vi avslutar med gemensam lunch kl 13:00.

Vem kan anmäla sig?

Vi välkomnar dig som arbetar med regionala utvecklingsfrågor att delta på Mälartinget. Politiker som tjänsteperson, forskare, innovatör eller entreprenör, alla är välkomna att bidra med sitt perspektiv på regionens framtida utveckling.

Anmäl dig här