Nyheter

Krönika: Varmt välkomna till Örebro och till 2019 års Mälarting!

Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun och Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, skriver månadens krönika och hälsar deltagarna välkomna till årets Mälarting i Örebro 9-10 maj.

Det bästa sättet att nå resultat är och förblir att samarbeta. Att dra fördel av varandras styrkor och att hjälpas åt med utmaningar. Det är så vi byggt Mälardalen starkare. Det är genom ett långsiktigt och idogt arbete för bättre kommunikationer, god utbildning och ett starkt näringsliv, som vår del av landet växer och utvecklas.

Vi hoppas ni känner er varmt välkomna till Örebro. I både kommunen och länet gör vi vad vi kan för att hedra idén med Mälardalsrådet. Vi arbetar för att dra nytta av ett fantastiskt logistikläge. Vi arbetar tillsammans för att universitetet och universitetssjukhuset ska utvecklas och stärka sin position som nav för forskning och högre utbildning. Regionen, Örebro kommun och kringliggande kommuner gör gemensamma insatser för att stärka näringslivet långsiktigt och skapa förutsättningar för att det goda livet kan levas här. Den anda som vuxit fram, som bryter med den klassiska devisen ”det går aldrig” har lett till en hög tillväxt av nya jobb och att besöksnäringen fått ett rejält uppsving under de senaste åren.

Örebro växer just nu väldigt snabbt. Det innebär att både vården, skolan och omsorgen måste byggas ut och den utvecklingen ser ut att fortsätta under flera år framöver. Därtill finns en stor demografisk utmaning, där människor som ska jobba i både näringslivet och offentlig sektor måste attraheras till vår del av landet och utbildas för de jobb som växer fram. Läget är detsamma i hela Mälardalen. Därför har vi mycket att vinna på att arbeta tillsammans med både kommunikationsfrågorna och effektiva och bra utbildningssystem. Vi spelar i Mälardalen en stor roll för Sveriges utveckling och den rollen ska vi ta ansvar för.

Återigen - varmt välkomna. Hoppas att ni kommer att trivas och inspireras.

Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande

Anmäl dig här till Mälartinget i Örebro den 9-10 maj.