Tillsammans skapar vi konkret nytta för våra regioner, kommuner och invånare.

Mälardalsrådet är mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv. Vi driver medlemmarnas frågor där vi gemensamt främjar utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Läs mer om oss
Kort om Stockholm-Mälarregionen
0 av 0
tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm
0
miljoner bor i Stockholm-Mälarregionen
0%
av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen
0
miljoner ton gods går till, från eller genom regionen varje år