Vi samlar Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Systemanalys 2020 överlämnad till Trafikverket

Pendlarna, klimatet och godstransporterna var i fokus när sju län presenterade en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnades till Trafikverket den ...

Riksdagsmotioner om en stärkt Stockholm-Mälarregion

Riksdagsledamöterna Hans Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) har motionerat om fler samhällsbyggnadsutbildningar och stärkt infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden och kommer nu att behandlas i riksdagen. Stockholm-Mälardalsregionen är en av ...

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)