Rådsmötet 2020 hålls digitalt

Vi ställer om! Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar den 21 augusti hålls digitalt.
Mälartinget i Eskilstuna flyttas istället fram till maj 2021.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande: Pendlarna måste prioriteras

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Trafikverket diskuterade framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen

Vill du veta mer om Stockholm-Mälarregionens plan för framtidens resor? Gör som Trafikverket och bjud in Mälardalsrådet för en presentation av Systemanalys 2020! Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Planen för framtidens ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)