Systemanalys 2020

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus för de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Nu har länen enats bakom Systemanalys 2020, den uppdaterade utvecklingsstrategin för regionens transportsystem.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Riksdagsseminarium om bristen på samhällsbyggare

Stockholm-Mälarregionen står inför flera omfattande infrastruktursatsningar för att möta utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem. Men vem ska planera och bygga rälsen och cykelbanorna? En Bättre Matchning samlade riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen och Utbildningsutskottet för att diskutera kompetensförsörjningen ...

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna ...

Storregionalt samarbete för förstärkt lärarförsörjning

Det råder lärarbrist i Stockholm-Mälarregionen. Fram till 2033 behövs 45 000 nya lärare enligt Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige. Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning bjöd in till ett arbetsmöte 3 november för att diskutera hur ett samarbete över läns- och kommungränserna kan stärka lärarförsörjningen.   På mötet deltog förutom tjänstepersoner från de ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)