Nu avgörs framtidens infrastruktur

Satsa på vägar, spår och hamnar där det bor människor och gods transporteras. Det tjänar hela landet på. Nu avgörs framtidens infrastruktur och våra sju län prioriterar pendlarna, klimatet, företagen och godstransporterna.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Jenny Nordström, Norrtälje kommun: ”En stor utmaning att rekrytera till glesbygd”

I Mälardalsrådets arbete med Stärkt lärarförsörjningen har en ledningsgrupp och referensgrupp bildats för att ge expertis och bidra till att få en så fullständig kartläggning som möjligt. 17 november är det dags för första referensgruppsmötet. ...

Seminarium 25/11: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens?

Mälardalsrådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket bjuder in till seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Tid: Torsdag 25 november kl 10:00-12:00 Kaffe från 09.30 Plats: Stockholm ...

Pandemins effekter på transporter och utbildning diskuterades

Coronapandemin har förändrat vardagen i Stockholm-Mälarregionen. Inte minst inom arbetspendlingen, godstransporterna och förutsättningarna för studier. Hur ser vägen ut mot framtidens infrastruktur och vad görs för att bredda rekryteringen till högre utbildning? 18 månader in ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)