Framtidens resor

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus för de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Nu har länen enats bakom en ny Systemanalys, den uppdaterade utvecklingsstrategin för regionens transportsystem 2020-2033.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

En Bättre Matchning i Dagens samhälle: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

I regeringens infrastrukturproposition ligger nu 799 miljarder kronor för satsningar på infrastruktur fram till 2033. Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Bristen på samhällsbyggare drabbar redan idag infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Riksdag ...

Samarbete centralt i utvecklingen av EUs transportnät

EU:s korridorssamordnare Pat Cox bjöd in parterna i den norra delen av den europeiska transportkorridoren ScanMed till fördjupade samtal på ett digitalt möte den 5 maj. Från Stockholm-Mälarregionen presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming ...

Pressmeddelande: Sju regioner svarar EU - Satsa på effektivitet och klimatet

Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)