Nu avgörs framtidens infrastruktur

Satsa på vägar, spår och hamnar där det bor människor och gods transporteras. Det tjänar hela landet på. Nu avgörs framtidens infrastruktur och våra sju län prioriterar pendlarna, klimatet, företagen och godstransporterna.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Debatt: Låt inte pendlarna vänta på fyrspåret

Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm måste byggas klart på överenskommen tid och inte försenas. Otillräcklig finansiering och framskjutna tidsplaner hotar nu fyrspåret när regeringen ska avgöra framtidens infrastrukturinvesteringar i vår. En försening skulle vara ett ...

Stockholms nya centralstation tar form

Hur planerar Jernhusen och Trafikverket att utveckla Stockholms central, Sveriges största kommunikationsnod? Den 18 januari presenterades det vinnande arkitektförslaget Centralstaden under en ceremoni med dagens stationsområde som fond. - Idag markeras nästa steg i utvecklingen ...

Byggföretagen och Mälardalsrådet samarbetar för fler infrastrukturutbildningar

Mälardalsrådet och Byggföretagen tar nu fram en ny rapport om utbud, efterfrågan och vilka kompetenser som arbetsmarknaden vill se hos samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning hos Byggföretagen, berättar om arbetet. Hur kommer det sig ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)