Framtidens resor

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus för de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Nu har länen enats bakom en ny Systemanalys, den uppdaterade utvecklingsstrategin för regionens transportsystem 2020-2033.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Nytt datum: Mälartinget i Eskilstuna 2-3 september

Politiker och tjänstepersoner hos såväl ordinarie som associerade medlemmar hälsas varmt välkomna till Mälartinget och rådsmötet i Eskilstuna den 2-3 september 2021! Mälardalsrådet styrelse har med anledning av pandemin beslutat att flytta fram årets Mälarting ...

Hur stärker vi lärarförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen?

Hur stärker vi lärarförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen? Den 18 februari samlades 8 lärosäten, 15 kommuner, 6 regioner samt representanter från UKÄ och SKR för att inom samarbetet En Bättre Matchning prata om vad man kan göra ...

Pressmeddelande: Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)