Framtidens resor

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus för de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Nu har länen enats bakom en ny Systemanalys, den uppdaterade utvecklingsstrategin för regionens transportsystem 2020-2033.

Läs mer

personer bor i Stockholm-Mälarregionen

ic_attach_money
%

av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen

ic_work
%

av landets arbetstillfällen finns i Stockholm-Mälarregionen

ic_receipt

av 48 lärosäten i Sverige ligger i Stockholm-Mälarregionen

Långsiktigt samarbete behövs för utbildning och transporter

Breddad rekrytering till högre utbildning och utvecklad infrastruktur är två centrala framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen. Vad görs över sektorsgränserna för att hantera utmaningarna och hur kan företrädare från politik, akademi och näringsliv samarbeta mer effektivt storregionalt? ...

Riksdagsledamöter om vägvalet för infrastrukturen

Under våren görs viktiga vägval för framtidens infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Infrastrukturpropositionen kommer att lämnas till riksdagen för debatt och beslut innan sommaren. Mälardalsrådets En Bättre Sits bjöd in riksdagsledamöterna till ett möte om regionens prioriteringar ...

Bodil Båvner, SKR: Lärarfrågorna är högaktuella

Hej Bodil Båvner, utredare på SKR, som deltar i Mälardalsrådets pilotstudie om hur regioner, kommuner och lärosäten gemensamt kan stärka lärarförsörjningen. Vilka är dina intryck av arbetet i pilotstudien hittills? Mälardalsrådet arbetar tydligt med det storregionala perspektivet ...

Tidigare kalenderhändelser (arkiv)