30 år med Mälardalsrådet

04 maj 2023
Vad är Mälardalsrådet, varför bildades det och vad arbetar Rådet med idag? Under ett av Mälartingets delseminarier diskuterades föreningens historia och framtid. Flera ledande politiker vittnade om Mälardalsrådets betydelse för det politiska arbetet.
Samtal mellan Erik Langby (M), Sigtuna kommun, Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun, Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun, Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland.

Efter valet 2022 är många politiker nya i sin roll som medlemsrepresentanter i Mälardalsrådet. Seminariet var en snabbrepetition av de senaste 30 årens arbete med en öppen diskussion om de fortsatta utvecklingsmöjligheterna i de storregionala frågorna.

Samtalet modererades av Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet. Det blev ett aktivt och livligt samtal om vikten av de nätverk och kontaktytor som Mälardalsrådet erbjuder. Erik Langby (M), tidigare ordförande och en av initiativtagarna till att bilda Mälardalsrådet 1992, berättade om grundtanken.

– Under andra delen av 1980-talet började det bli uppenbart att vi inte längre kunde lösa människors problem genom att jobba på våra egna håll. Arbetsmarknads- och näringslivsregionerna hade vuxit.

Helt okomplicerat att gå samman var det inte men Erik Langby minns att det fanns en känsla av att man kunde bryta ny mark.

– Samhällsandan och samhällsutmaningarna gjorde att vi inom politiken kände att vi bara måste leverera något.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun, betonade att den storregionala gemenskapen var en förutsättning för att hans kommun skulle kunna resa sig ur de strukturella problemen som fanns på 90-talet.

– Jag har svårt att se hur vi skulle ha kunnat ha den fantastiska utveckling vi har haft i Eskilstuna utan Mälardalsrådet. I de här sammanhangen är det högt i tak, vi hittar lösningar och jobbar verkligen tillsammans.

Något som paneldeltagarna Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, och Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm, höll med om.

– Frågeställningarna har kanske förändrats sedan vi bildades, men grundtanken är densamma: vi behöver varandra. På hemmaplan kan vi ha våra koalitioner och motsättningar, men här är vi på plats för att jobba fokuserat med det vi kan komma överens om, sa Malin Fijen Pacsay.Flera i panelen uppmanade nya deltagare att lyssna, lära och vara nyfikna i alla forum som Mälardalsrådet bjuder in till.

– Tänk på att vi inte bara arbetar tillsammans som politiker, utan även med tjänstepersoner. Här finns många möjligheter att hitta kontaktytor, lära sig nya saker och träffa människor som vet saker som du kan ta vara på, sa Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun.