Politisk styrgrupp

Styrgruppen för En Bättre Matchning består av regionala politiker från de deltagande länen vars ansvarsområde är kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget.

Irén Lejegren (S) regionråd Region Örebro, ordförande
Fredrik Ahlstedt (M) ledamot Mälardalsrådets styrelse, vice ordförande.
Eva Andersson (S) regionråd Region Östergötland
Björn-Owe Björk (KD) regionråd Region Uppsala
Gustav Hemming (C) regionråd Region Stockholm
Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande Region Västmanland
Magnus Svensson (C) regionråd Region Gävleborg
Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd Region Dalarna
Stina Höök (M) regionråd Region Värmland

Styrgruppen för En Bättre Matchning - maj 2019