Nyheter

Agenda 2030 är världens möjlighet

Regioner och kommuner har en viktig roll i genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Det menar Ida Texell, ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation och en av talarna på Mälartinget i Örebro. 

Hur ska FN:s globala mål för en hållbar utveckling genomföras? Den frågan har den svenska Agenda 2030-delegationen funderat på. Delegationen redovisade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen.  

En av ledamöterna, Ida Texell, räddningschef för Brandkåren Attunda, möter du på Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. 

– Som ledare i offentlig sektor under många år så vet jag vilken roll regioner och kommuner kommer att spela. En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet ligger på kommunal och regional nivå.  Kommuner och regioner är också huvudmän för centrala verksamheter som skola, omsorg och samhällsplanering. 

Hon vill även lyfta vikten av ett aktivt ledarskap. 

– Det måste finnas en vilja och kunskap hos politiker och beslutsfattare. Deras ambitioner är avgörande för hur vi lyckas.  

Hon ser flera stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen. 

– Det handlar bland annat om hur vår välfärd ska kunna hänga med i en region med snabb tillväxt. Vi har också stora utmaningar vad gäller infrastruktur och energiomställningar av transporter, liksom sociala delar där det gäller att stärka tryggheten genom att öka likvärdigheten och människors möjlighet till den egna makten. 

Samtidigt är hon optimistisk och gillar inte den dystopiska bild som ofta målas upp av framtiden. Hon pratar om världens utmaning, men också världens möjlighet. 

– Vi spelar roll. Det här fixar vi. Det handlar i många fall om ”nudging”, att vi tar små kliv hela tiden. Vi börjar att bygga vidare på det som fungerar bra och gör det lite bättre. I vissa frågor måste vi även ta större gemensamma steg. 

Delegationens slutbetänkande pekar ut både vem som ska göra jobbet och hur det ska göras.  Man lämnar även en rad förslag till regeringen.  

För att stärka förutsättningarna på lokal och regional nivå föreslås bland annat ett handslag mellan regeringen och SKL med en gemensam programförklaring. 

Läs Agenda 2030-delegationens betänkande och rapporter på https://agenda2030delegationen.se 

Anmäl dig här till Mälartinget i Örebro den 9-10 maj, senast 5 april för garanterad logi