Mälardalsrådet i Almedalen 2018

Mälardalssoffan

Välkommen till Mälardalssoffan! Här samlar vi representanter från tre län för att diskutera framtidens besöksnäring i Stockholm-Mälarregionen. 2016 stod Besöksnäringen för nästan 3% av Sveriges BNP och den är således en central näring för Sveriges välfärd och tillväxt. Hur påverkas besöksverksamheter av politiska beslut på olika nivå, och hur samarbetar vi bäst storregionalt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för besöksnäringen i vår region?

Mälardalssoffan är en Almedalsversion av den populära Sörmlandssoffan och arrangeras av Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Mälardalsrådet och ger på ett mer lättsamt sätt inblick i dagsaktuella regionfrågor från Stockholm-Mälarregionen. Jurss gårdsmejeri, VM-guldmedaljörer i ostmakeri bjuder på sörmländsk ost, representanter från Eskilstunakuriren, Katrineholmskuriren, Folkbladet Östgöten och Nerikes Allehanda står för morgonens nyhetsrapporteringar och Julia Rosqvist programleder.

Anmälan till Mälardalssoffan kan du göra här!

Tid: 4/7 2018 08:00 – 09:30

Plats: Mitt emot Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum.

Medverkande: Viking Jonsson (S), Regionförbundets ordförande, Regionförbundet Sörmland
Denise Norström (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland
Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län
Mia Spendrup, vd Loka Brunn
Joakim Lindholm, vice VD Stockholm Skavsta Airport
Karin Tillman, försäljningschef Steam Hotel
Olof Jonmyren, ledarskribent, Södermanlands Nyheter
Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet Östgöten
Lars Ströman, politisk redaktör, Nerikes Allehanda
Kerstin och Claes Jürss, grundare, Jürss gårdsmejeri

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53923
Arrangeras i samarbete med Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län och Region Västmanland.


Behövs regionala perspektiv i högskolornas utbildningsplanering?

Det regionala utbildningsutbudet är centralt för såväl den rekrytering som sker till högskolan, som det utbud av nyutexaminerade kompetenser som är tillgängliga regionalt. Hur skapar vi En Bättre Matchning mellan högskolornas utbildningsplanering och det regionala kompetensbehovet? Stockholm-Mälarregionens sju län arbetar gemensamt med att ta fram en systembild inom det strategiska kompetensförsörjningsområdet. En del i detta arbete är att skapa en gemensam storregional samsyn för matchningsproblematiken. Samarbetets ambition är bland annat att uppmuntra till storregional dialog kring utbildningsplaneringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.

Tid: 4/7 2018 10:00 – 11:00

Plats: Mitt emot Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum

Medverkande:
Malin Cederfeldt Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Pam Fredman, särskild utredare styr- och resursutredningen, Statens offentliga utredningar
Irén Lejegren (S), regionråd Region Uppsala, Ordförande En Bättre Matchning
Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd Stockholms läns landsting.
Fredrik Sand, högskolepolitisk expert Svenskt Näringsliv
Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola

Moderator: Elisif Elvinsdotter

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53975


Kommer godset fram när Stockholm-Mälarregionen växer?

Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Vilka infrastrukturutmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför och vilka åtgärder behövs för en omställning till hållbar tillväxt och godstransporter som kommer hela landet till del?

Varuexporten från Stockholm-Mälarregionen uppgår till 530 miljarder kr per år. Tusentals ton transitgods passerar regionen varje dag och möjliggör välstånd i regionen såväl som i andra delar av landet och världen. För att möta framtida utmaningar och bättre nyttja transportsystemet har Stockholm-Mälarregionen påbörjat arbetet med en storregional godsstrategi, med nära koppling till regeringens arbete med en nationell export- och godsstrategi. Vad görs på nationell nivå för att säkra näringslivets och konsumenternas godstransporter i Stockholm-Mälarregionen? Hur påverkar regeringens beslut om nationell plan transportinfrastrukturen för regionens pendlare, konsumenter och transportföretag?

Tid: 4/7 2018 13:30-14:30

Plats: Mitt emot Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum. 

Medverkande:
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting, ordförande En Bättre Sits
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande riksdagens trafikutskott
Pia Nilsson (S), ledamot riksdagens trafikutskott
Johan Edstav (MP), regeringens bostadssamordnare
Moderator: Elisif Elvinsdotter

Event-ID program.almedalsveckan.info: 53999


Storregionalt Almedalsmingel

Välkommen att mingla med oss i Visby!

Vårt storregionala Almedalsmingel har blivit tradition! Möt oss i den gotländska sommarkvällen för trevligt umgänge, dryck och tilltugg.
Kom och träffa politiker, näringslivsföreträdare och andra opinionsbildare som bidrar till att utveckla Stockholm-Mälarregionen, och sist men inte minst: få reda på vem som blir Årets Mälardarling!
OBS! Föranmälan krävs. Anmäl dig här!
Välkommen!

Tid: Onsdag 4 juli, 16:30 – 18:30

Plats: Bakom Konstmuséet, mitt emot Mellangatan 19.