Anders Johnson: ”Samverkan i Mälardalen startade redan 1350”

06 maj 2022
Författaren och debattören Anders Johnson inledningstalade på Mälartinget den 5 maj i Västerås med en bred bild av Stockholm-Mälarregionens historiska utveckling inom politik, industri och geopolitiska förutsättningar i en föränderlig värld.
Anders Johnson, författare och debattör. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

Anders Johnson tillhörde även den första generationen rådsledamöter i Mälardalsrådet för 30 år sedan och har skrivit en uppsats om invandrarna som byggde Mälardalen till antologin ”10 mil är inte så långt längre”, som Mälardalsrådet gav ut 2005.

Stockholm – hamnen som byggde en stad
På Mälartinget citerade Anders Johnson en geografiprofessor från Uppsala som lär ha sagt: ”Stockholm är en ytterst beklagansvärd konsekvens av landhöjningen.” Men det avsåg professorn den inlåsning som huvudstaden innebär för övriga städer i Mälarregionen.
– Stockholm är en hamn som byggde en stad. Det är inte en stad som byggde en hamn. Det var helt enkelt en nödvändig omlastningsplats på ett ställe där människor av naturliga skäl inte bosatte sig i någon större utsträckning, förklarade Anders Johnson och fortsatte:
– Det här blev en perfekt industriregion.
I periferin låg malmförande berg. Malmen forslades längs vattendrag ned mot sjöarna och förädlades där i industrier som drevs av vattenkraft. Städerna längs Hjälmarens och Mälarens stränder blev handelsstäder. Den stora exporthamnen: Stockholm.

Ett storregionalt samarbete med lång historia
Anders Johnson tecknade en historisk karta över Mälardalen och städerna i regionen som tvingades allt närmare varandra i olika gemensamma infrastrukturella ansträngningar och insatser.
– Det finns ingen vackrare symbol för samverkan än Norrbro i Stockholm. Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1350 så föreskrevs regional samverkan av sju städer: Västerås, Arboga, Uppsala, Enköping, Sigtuna, Strängnäs och Stockholm. Tillsammans hade de ett gemensamt ansvar för att bygga och underhålla broarna över Norrström och Söderström. Det var en för stor uppgift för Stockholm så det vara alla städernas ansvar att det skulle finnas broar där, sade Anders Johnson.
Redan där kanske det såddes ett frö till det samarbete som långt, långt senare kom att bli Mälardalsrådet. I år firar det storregionala samarbetet 30 år, men Stockholm-Mälarregionens gemensamma historia är – som Anders Johnson visade på Mälartinget 2022 – så mycket längre.