Nyheter

Bli rädd för världen eller rädda världen

Istället för att gå färdigt gymnasiet startade Louise Lindén en musikfestival mot klimatångest i hemstaden Karlskrona. På Mälartinget berättade hon hur den har blivit en förebild för andra som driver miljövänliga och hållbara arrangemang.

Live Green heter festivalen som Louise Lindén startade som ett skolprojekt 2011. Festivalen har med åren vuxit och utvecklats med hållbarhet och klimatet i fokus. Och nu åker andra arrangörer till Karlskrona för att lära. Dessutom har festivalen blivit en sluss in i arbetslivet för unga.

– Genom åren har ett hundratal unga förvandlat sin frustration till innovation, bland annat inom återbruk och hållbara lösningar, berättade hon.

Louise har fått pris av kungen för sitt ledarskap, trots att hon inte gick klart (”failade”) gymnasiet.

– Det finns andra sätt att definiera hur duktiga vi är än en bokstav eller siffra på ett papper i form av ett betyg. Mod, omtanke och handlingskraft är värdeord som jag inte kan lära mig i skolbänken, sa hon.

Hon berättade om sin egen resa och de gånger hon har stött på hinder. Av attityder som att bli kallad ”lilla gumman” och av byråkrati och regelkrångel. Den kommunala vardagen kan ha svårt att möta ideella initiativ. Hon tycker att kommuner och regioner bättre kan ta tillvara unga som resurs.

– Det finns en massa potentiella Louise i alla kommuner. Döda inte deras idé, den kan leda till att en hel bransch förändras, menade hon.

Hennes recept på hur kommuner och regioner bättre kan ta tillvara unga som resurs:

  • Involvera, rekrytera och investera i unga.

  • Lyft de lokala förebilder som finns, skapa en dominoeffekt.

  • Ungdomsanpassa och tillgängliggör systemet, öppna upp byråkratin.

  • Våga ge unga den första chansen.