Ny rapport: Brist på samhällsbyggare leder till växtvärk

28 februari 2020

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Nya satsningar planeras under det kommande år. Men vem ska bygga bostäderna, rälsen och cykelbanorna? Utan en bättre matchning på arbetsmarknaden stannar Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet har publicerat en ny kartläggning av bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn.

Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Det medför nya infrastrukturutmaningar. Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits för att möta utvecklingen med satsningar för en bättre transportinfrastruktur.

Bristen på arbetskraft inom infrastruktursektorn fortsätter att öka. I Stockholm-Mälarregionen beräknas matchningsgapet till en samhällsekonomisk värdeförlust om 15-25 miljarder kronor under en tioårsperiod. Efterlängtade infrastrukturprojekt tvingas skjutas på framtiden på grund av att det saknas både civilingenjörer och anläggningsarbetare.


– Gång på gång ser vi hur samhällsviktiga och nödvändiga infrastruktursatsningar fördyras, försenas och försämras på grund ökade kostnader. Brist på kompetent arbetskraft inom infrastruktursektorn är ännu en risk som ökar kostnaderna för samhällsviktig infrastruktur. Det visar inte minst Ostlänken på, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalsrådet och trafikregionråd i Region Stockholm.

– Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare. Rapporten visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

Inom kompetensförsörjningen arbetar Mälardalsrådets process En Bättre Matchning för att nå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Bristen på samhällsbyggare är ett konkret exempel på konsekvenserna av missmatchningen på arbetsmarknaden. Mälardalsrådets nya rapport belyser den förväntade utvecklingen och konsekvenserna av arbetskraftsbristen under den kommande tioårsperioden.