Byggföretagen: ”Fler kvinnor behövs i byggbranschen”

08 mars 2023
Bristen på samhällsbyggare är stor och nya vägar måste prövas för att bredda rekryteringen och möta upp mot branschens behov. Branschorganisationen Byggföretagen bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för att fler kvinnor ska få upp ögonen för byggbranschen. Arbetet var ett av skälen till att organisationen utsågs till Årets Mälardarling 2022. Mälardalsrådet har träffat Elin Kebert, expert Byggföretagen och engagerad i frågorna, för ett samtal på Internationella kvinnodagen den 8 mars.
Elin Kebert, Byggföretagen. Foto: Rosie Alm.

Bristen på samhällsbyggare slår mot hela infrastruktursektorn. Särskilt påtagligt är det i Stockholm-Mälarregionen, där 35 000 samhällsbyggare behöver rekryteras fram till 2030. Bristen försenar och fördyrar infrastrukturprojekt inom bland annat transportsektorn. För att möta upp behovet måste fler – inte minst kvinnor – lockas till branschen. Dessvärre väljer många kvinnor bort en karriär inom samhällsbyggnad. En av personerna som arbetar för att bryta trenden är Elin Kebert.

Varför väljer inte fler kvinnor att utbilda sig inom samhällsbyggnad? Och varför är det ett problem?

– Av samma skäl som att inte alla män utbildar sig till våra yrken. Ett skäl är att man inte känner till våra yrken, att det finns fördomar kring branschen och att det konkret saknas utbildningsplatser där du bor. Många unga kvinnor väljer teoretiska program på gymnasiet – då blir det viktigt att vi öppnar fler dörrar som gör det möjligt att växla in i vår bransch efter gymnasiet. Vi kommer behöva 35 000 samhällsbyggare till 2030 i Stockholm-Mälardalen! Ska vi nå det så behöver vi attrahera både män och kvinnor.

Vad gör ni i branschen för att fler kvinnor ska söka sig till samhällsbyggnadsyrken?

– Konkret jobbar vi med att synliggöra kvinnorna i vår bransch (cirka 10% av 349 000 personer enligt SCB). I media framställs branschen ofta med en bild på en man i rutig skjorta och gul hjälm. Vi behöver synliggöra de kvinnor som finns och att de är på alla nivåer från lärlingar till vd inom våra medlemsföretag. Exempelvis har vi priset Årets Byggkvinna som delas ut för insatser i branschen. Vi jobbar också med skolor, yrkeshögskolor och högskolor för att attrahera fler kvinnor men lika viktigt med karriärvägar, arbetsmiljö och villkor i branschen för att det ska fortsatt vara attraktivt att jobba inom samhällsbyggnad.

Vad kan politiken göra för att fler kvinnor ska söka sig till branschen?

– Politiken behöver prioritera jämställdhetsfrågan alla dagar om året. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en samhällsfråga som vi alla tjänar på. Det behövs konkreta åtgärder som gör det möjligt för fler kvinnor att växla in i våra yrken, exempelvis arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Nationell nivå har ett mål om 25 procent nyanställda i byggsektorn till 2030. Hur ska målet nås?

– Genom att prioritera kompetensförsörjning och sätta konkreta mål för en jämställd rekrytering. Yrkeshögskolan är redan på god väg! Gediget arbete i flera år har gett resultat och utbildningarna inom samhällsbyggnad på yrkeshögskolan har vänt trenden, ökat söktrycket och attraherat fler kvinnor. Vi ser även resultaten ute på företagen där inte bara fler kvinnor går utbildningarna utan de tar examen och anställs som bland annat arbetsledare. Det finns även flera konkreta initiativ som företagen själva tagit. Exempelvis har Ikano Bostad, JM, Skanska och Peab startat lärlingsprogram för kvinnor där du får hela utbildningen till snickare eller anläggare betald av arbetsgivaren och lärlingslön.

Samhällsbyggare
Samhällsbyggare är ett paraplybegrepp för de som på olika sätt arbetar med den byggda miljön – all den infrastruktur och alla de byggnader som utgör grunden för vårt samhälle. De finns framför allt inom byggindustrin och fastighetssektorn, men också inom företagstjänster och offentlig förvaltning.