Nyheter

Kategori: Infrastruktur och transporter

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna ...

Pressmeddelande: Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på ...

Systemanalysen 2020 lämnas över till Trafikverket

Systemanalys 2020 överlämnad till Trafikverket

Pendlarna, klimatet och godstransporterna var i fokus när sju län presenterade en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnades till Trafikverket den ...

Trafikverket om Systemanalys 2020: ”Imponerande”

23 oktober överlämnades Systemanalys 2020 till Trafikverket. I Systemanalysen har de sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process kommit fram till gemensamma prioriteringar om vilka järnvägar, vägar och hamnar länen vill satsa på de kommande ...

Riksdagsmotioner om en stärkt Stockholm-Mälarregion

Riksdagsledamöterna Hans Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) har motionerat om fler samhällsbyggnadsutbildningar och stärkt infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden och kommer nu att behandlas i riksdagen. Stockholm-Mälardalsregionen är en av ...

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan ...

Pressmeddelande: Åtta län tar ställning för Arlanda

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna ...

Breddad rekrytering och infrastrukturprioriteringar i fokus för Greater Stockholm Network

Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Greater Manchester inom infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning? Det var temat för mötet i Greater Stockholm Network den 25 september. På programmet stod även samtal om Trafikverkets arbete inför ny nationell transportplan och Stockholm-Mälarregionens gemensamma prioriteringar. Deltog gjorde representanter från akademi, näringsliv ...

Pressmeddelande: Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...