Nyheter

Kategori: Infrastruktur och transporter

Pressmeddelande: Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...

Pressmeddelande: Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står ...

Pressmeddelande: Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av ...

Nodstädernas storregionala funktion

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar ÖMS-samarbetets rapport På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och ...

Webbinarium 21 augusti: Framtidens resor

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet bjöd in till ett webbinarium den ...

Bild: Trafikverket

Pendlarna firar när Getingmidjan återinvigs

Nu öppnar Getingmidjan igen efter en välbehövlig upprustning. Slitna spår från 1950-talet har länge plågat pendlarna i Stockholm-Mälarregionen. Efter tre somrar med renoveringsarbeten återinvigdes Getingmidjan idag av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Efter renoveringen kommer fler ...

Pressmeddelande: Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det ...

Pressmeddelande: Pendlarna måste prioriteras

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...