Nyheter

Kategori: Infrastruktur och transporter

Debatt: Låt inte pendlarna vänta på fyrspåret

Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm måste byggas klart på överenskommen tid och inte försenas. Otillräcklig finansiering och framskjutna tidsplaner hotar nu fyrspåret när regeringen ska avgöra framtidens infrastrukturinvesteringar i vår. En försening skulle vara ett ...

Stockholms nya centralstation tar form

Hur planerar Jernhusen och Trafikverket att utveckla Stockholms central, Sveriges största kommunikationsnod? Den 18 januari presenterades det vinnande arkitektförslaget Centralstaden under en ceremoni med dagens stationsområde som fond. - Idag markeras nästa steg i utvecklingen ...

Pressmeddelande: Brist på kompetens slår mot transportplanen

Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller ...

Tydliga prioriteringar uppskattas i riksdagen

Kommunerna planerar för jobb och bostäder och regionerna satsar på grön trafik. Då måste staten ta sitt ansvar och satsa på infrastrukturen där människor reser till jobb och gods transporternas. Vardagspendlarna var i fokus när ...

Fler Mälartåg och nya avgångar

Den 12 december 2021 togs nästa steg i utvecklingen av Mälardalstrafiken. Med fler Mälartåg och nya avgångar gör Stockholm-Mälarregionen en storsatsning på förbättrat kollektivtrafikresande. Pendlarna kan bland annat räkna med fler avgångar mellan städerna i ...

Fler pendelbåtar och mer gods på sjön

Vid Mälardalsrådets årliga Maritima dag den 3 december möttes politiska företrädare och yrkesrepresentanter för att diskutera aktuella sjöfarts- och vattenfrågor. Hur stor andel av godset som passerar Stockholm-Mälarregionen skulle kunna gå via vattnet och vad behövs ...

Pressmeddelande: Pendlarna kan inte vänta

Ett större fokus på pendlarna hade behövts i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033. När 8 av 10 tågresor startar eller slutar i Stockholm och resurserna är begränsade måste satsningar göras där nyttan ...

Första året med Godstransportrådet

Arbetet i det storregionala Godstransportrådet var det givna temat för Mälardalsrådets årliga Godsdag den 19 november. Politik, akademi och näringsliv samlades för diskussioner om hållbara godstransporter och för att fira ett första år med Godstransportrådet. ...

Debatt: Bristande infrastruktur hindrar vår gröna nystart

Våra sju regioner vill ta på sig ledartröjan i den gröna trafikomställningen, men den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar vår gröna nystart efter pandemin. Växelfel och slitna spår drabbar pendlarna, företagen och inte minst klimatet. ...

Flyget, hållbarheten och jobben i fokus under Arlandadagen

Hur kommer flyget utvecklas för att möta klimatomställningen och förändrade resmönster efter pandemin? Stockholms Handelskammare och Airport City Stockholm bjöd in till breda diskussioner om Arlandaregionens utveckling på Arlandadagen 2021.   - Vi som är här idag vill alla se Arlanda utvecklas, men ...

Mälardalsrådets maritima dag 3/12: Bättre miljö och effektiva transporter

Hur utvecklas regionens vattenvägar för gods- och persontrafik? Hur värnar vi miljön och vattenkvaliteten? Varmt välkommen att diskutera frågorna under Mälardalsrådets maritima dag den 3 december! Tid: Fredag 3 december kl 13:00-14:30, lunch från 12:00 Plats: Mälardalsrådet, ...

Kompetensförsörjningsfrågorna på regionala möten

Det blir allt vanligare att arbetspendla över länsgränserna. Att se arbetsmarknaden bortom den egna regionen är en del av arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Region Östergötland och Region Sörmland belyste storregionala kompetensfrågor vid möten den 20 ...

Stort engagemang för Uppsalas nya länsplan

Planeringen för framtidens transporter fortsätter i Uppsala län. Förslaget till ny länsplan har tagits fram med mål, nuläge och förutsättningar för att bygga bort länets flaskhalsar i transportsystemet. Tre alternativa planinriktningar har tagits fram med ...

Pandemins effekter på transporter och utbildning diskuterades

Coronapandemin har förändrat vardagen i Stockholm-Mälarregionen. Inte minst inom arbetspendlingen, godstransporterna och förutsättningarna för studier. Hur ser vägen ut mot framtidens infrastruktur och vad görs för att bredda rekryteringen till högre utbildning? 18 månader in ...

EU:s transporter i fokus i tågkampanj

Hur hänger infrastrukturen ihop över nations- och regiongränserna? Den 2 oktober uppmärksammades de gränsöverskridande transportstråken i Europa under ett seminarium hos Mälardalsrådet. Seminariet hölls som en del av Europeiska Kommissionens tågkampanj Connecting Europe Express. Stockholm-Mälarregionen är ...

Möte med infrastrukturministern om framtidens transporter

Framtidens transporter utvecklas i dialog mellan regionerna och staten. Inför beslutet om ny nationell plan möttes infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Mälardalsrådet den 21 september för att diskutera tidiga medskick i arbetet. Den 22 juni ...

Fördjupad kartläggning för fler lärare i Stockholm-Mälarregionen

Vilken typ av lärare utbildas i vilka delar av Stockholm-Mälarregionen? Vilka utbildningar saknar och varför? Det är några av frågeställningarna som kommer besvaras i en ny rapport som tas fram i Mälardalsrådets En Bättre Matchning. ...

Godsdagen 19/11: Klimatsmarta transporter avgörande + Sändlingslänk

Mälardalsrådets årliga Godsdag samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för diskussioner om hållbara godstransporter. I år med primärt fokus på Godstransportrådets temaområden Modalt skifte och Elektrifiering. Inbjudan riktar sig till dig som arbetar med godstransporter i kommuner och regioner, på myndighet, i näringslivet eller i akademin.   Tid: Fredag 19 november kl 10:00-12:15. ...

Pressmeddelande: Hela regionen i EU:s prioriterade transportnät

Nu omfattas hela Stockholm-Mälarregionen i EU:s prioriterade transportnät. Efter ett beslut i Europaparlamentet förlängs den europeiska stomnätskorridoren ”ScanMed” från Örebro och Stockholm mot Västmanland, Uppsala och Gävleborg och vidare mot norra Sverige. Beslutet gör att ...

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för samhället?

En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, ...

Långsiktighet och samverkan i fokus under Godstransportrådets Workshopdag

Hur kan Stockholm-Mälarregionen säkerställa effektiva godsflöden när godstransporterna förväntas öka med 65 procent till år 2040? Hur fortsätter arbetet med att öka andelen hållbara transporter? Under Godstransportrådets Workshopdag genomfördes två workshops för att diskutera utmaningar, ...

Pressmeddelande: Skakig resa väntar efter Infrastrukturpropositionen

800 miljarder kronor till spår och vägar i landet 2022-2033. Den 22 juni tog riksdagen beslut om Infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna för satsningar på transportinfrastrukturen kommande år. Mälardalsrådet ser positivt på ökade investeringar i ...

Satsningar på pendlare och samhällsbyggare ger nytta

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för samhälle? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare ...

Webbinarium 14 juni: Hur förstärker vi samhällsnyttorna?

Risken för uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på samhällsbyggare är två stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen kommande decennium. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om hur satsningar på spår och vägar där det bor människor och gods transporteras ...

En Bättre Sits prioriteringar på Trafikverkets Dialogmöten

Trafikverket har påbörjat sin planering för framtidens infrastruktur och prioriteringarna i En Bättre Sits Systemanalys 2020 bildar en viktig grund för det fortsatta arbetet. När Trafikverket Region Öst och Region Stockholm-Gotland samlade intressenter i Stockholm-Mälarregionen ...

Nytt nummer av Transport & Trafik ute nu!

I det nya temanumret av Transport & Trafik blickar vi framåt mot det fortsatta opinionsbildningsarbetet kring Systemanalys 2020 och framtidens transporter i Stockholm-Mälarregionen. Pendlarna måste prioriteras när riksdag, regering och Trafikverket går vidare i infrastrukturplaneringen. ...

Hur kommer pendling och arbetsliv påverkas efter pandemin?

En alltmer distansoberoende tjänstesektor kommer att påverka var människor och företag vill bo och verka. Hur kommer mer distansarbete påverka städers, orters och landsbygders funktioner, uttryck och relationer? Det var några av frågorna som diskuterades ...

Pressmeddelande: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

Bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i hela Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets arbete för en förbättrad kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, samarbetar åtta regioner för att riksdag och regering ska svara upp mot utmaningarna. De åtta regionerna vill se ...

En Bättre Matchning i Dagens samhälle: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

I regeringens infrastrukturproposition ligger nu 799 miljarder kronor för satsningar på infrastruktur fram till 2033. Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Bristen på samhällsbyggare drabbar redan idag infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Riksdag ...

Samarbete centralt i utvecklingen av EUs transportnät

EU:s korridorssamordnare Pat Cox bjöd in parterna i den norra delen av den europeiska transportkorridoren ScanMed till fördjupade samtal på ett digitalt möte den 5 maj. Från Stockholm-Mälarregionen presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming ...

Pressmeddelande: Sju regioner svarar EU - Satsa på effektivitet och klimatet

Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och ...

Modalt skifte och elektrifiering i fokus för Godstransportrådet

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen beräknas öka med 65 procent fram till 2040. För att öka/stärka effektiviteten och hållbarheten har Trafikverket och Mälardalsrådet bildat ett storregionalt Godstransportråd med ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv. Rapporter från ...

Vi söker processledare med fokus på infrastruktur och transporter

Är du en självgående och resultatinriktad person med intresse för samhällsfrågor? Trivs du i en dynamisk miljö med tillgång till många kontaktytor och uppskattar att arbeta i en liten organisation? Då ska du söka tjänsten ...

Tåget snabbare än bilen mellan nodstäderna och Stockholm

Den nya uppföljningen från Östra Mellansverige-samarbetet (ÖMS) visar att tåget är snabbare än bilen från samtliga nodstäder till Stockholm. Uppföljningen visar även att 76 procent av befolkningsökningen i regionen sker på platserna med bäst tillgänglighet ...

Kompetensförsörjningsfrågor på regionala möten

Med en färsk infrastrukturproposition och regeringens pågående arbete med att lösa lärarbristen är kompetensförsörjningen av samhällsbyggare och lärare högaktuell. Region Örebro län och Region Västmanland belyste frågorna vid möten den 16 april. Mälardalsrådet bjöds in ...

Pressmeddelande: Lagt kort ligger för framtidens infrastruktur

Prioritera att laga trasiga spår och vägar, avsätt mer pengar till infrastrukturen, håll kvar vid tidsramarna och respektera ingångna avtal om bland annat Fyrspåret och Ostlänken. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har varit tydliga i sina ...

Riksdagsledamöter om vägvalet för infrastrukturen

Under våren görs viktiga vägval för framtidens infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Infrastrukturpropositionen kommer att lämnas till riksdagen för debatt och beslut innan sommaren. Mälardalsrådets En Bättre Sits bjöd in riksdagsledamöterna till ett möte om regionens prioriteringar ...

Pressmeddelande: Kvinnors arbetspendling ökar, men män pendlar mer och längre

​Kvinnors arbetspendling har ökat betydligt under de senaste decennierna. Fortfarande pendlar män mer och längre, men den största procentuella ökningen 1990-2018 står kvinnorna för. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet som presenteras på Internationella kvinnodagen. Sedan ...

Pressmeddelande: Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. ...

Debatt: Prioritera pendlarnas spår och vägar

De sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits skriver tillsammans på Dagens samhälle debatt om att regeringen måste prioritera infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Det tjänar hela landet på. Mälardalsrådet fortsätter driva regionens infrastrukturfrågor inför vårens beslut om ...

Nu startar godstransportrådet

Böcker, kläder och trävaror. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Den 29 januari samlade Mälardalsrådet och Trafikverket politik, akademi och näringsliv för att påbörja arbetet i Godstransportrådet. - Stockholm-Mälarregionen är en nod för ...

Karolina Boholm: Viktiga frågor för Godstransportrådet

”Inom Stockholm-Mälarregionen finns många viktiga frågor som Godstransportrådet behöver adressera.” Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och ingår i det nystartade Godstransportrådet. I en krönika skriver hon om sina tankar inför arbetet. Rådet samlar politik, ...

Pressmeddelande: Laga trasiga spår och vägar där det bor flest människor

Prioritera att laga trasiga spår och vägar där det bor flest människor. Avsätt mer pengar till infrastrukturen. Respektera ingångna avtal om Fyrspåret och Ostlänken. De sju regionerna i Mälardalsrådets transportsamarbete är tydliga i sitt svar ...

Pressmeddelande: Helhetsperspektiv behövs i EU:s transportnät

Bygg ihop Europa med sammanhängande infrastruktur och hållbara drivmedel, ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens potential och förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete svarar Europeiska kommissionen när framtiden för ...

Remissvar presenterades på Infrastrukturdepartementet

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är eniga om riktningen för framtidens transporter. Den 16 december presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) ett gemensamt remissvar om infrastrukturens inriktning för infrastrukturminister Tomas ...

Pressmeddelande: Godstransportråd ska öka hållbarheten och effektiviteten

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter nu ett storregionalt godstransportråd för att öka effektiviteten och hållbarheten i godstransporterna. Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv. ...

Mälardalsrådets maritima dag 2020

Hur tar vi tillvara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vårt gemensamma vatten? Med ökad kollektivtrafik och godstransporter på våra sjöar och hav var intresset stort när frågorna togs upp under Mälardalsrådets maritima webbinarium den 8 december. ...

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna ...

Pressmeddelande: Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på ...

Systemanalysen 2020 lämnas över till Trafikverket

Systemanalys 2020 överlämnad till Trafikverket

Pendlarna, klimatet och godstransporterna var i fokus när sju län presenterade en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnades till Trafikverket den ...

Trafikverket om Systemanalys 2020: ”Imponerande”

23 oktober överlämnades Systemanalys 2020 till Trafikverket. I Systemanalysen har de sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process kommit fram till gemensamma prioriteringar om vilka järnvägar, vägar och hamnar länen vill satsa på de kommande ...

Riksdagsmotioner om en stärkt Stockholm-Mälarregion

Riksdagsledamöterna Hans Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) har motionerat om fler samhällsbyggnadsutbildningar och stärkt infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden och kommer nu att behandlas i riksdagen. Stockholm-Mälardalsregionen är en av ...

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan ...

Pressmeddelande: Åtta län tar ställning för Arlanda

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna ...

Breddad rekrytering och infrastrukturprioriteringar i fokus för Greater Stockholm Network

Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Greater Manchester inom infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning? Det var temat för mötet i Greater Stockholm Network den 25 september. På programmet stod även samtal om Trafikverkets arbete inför ny nationell transportplan och Stockholm-Mälarregionens gemensamma prioriteringar. Deltog gjorde representanter från akademi, näringsliv ...

Pressmeddelande: Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...

Pressmeddelande: Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står ...

Pressmeddelande: Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av ...

Nodstädernas storregionala funktion

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar ÖMS-samarbetets rapport På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och ...

Webbinarium 21 augusti: Framtidens resor

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet bjöd in till ett webbinarium den ...

Bild: Trafikverket

Pendlarna firar när Getingmidjan återinvigs

Nu öppnar Getingmidjan igen efter en välbehövlig upprustning. Slitna spår från 1950-talet har länge plågat pendlarna i Stockholm-Mälarregionen. Efter tre somrar med renoveringsarbeten återinvigdes Getingmidjan idag av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Efter renoveringen kommer fler ...

Pressmeddelande: Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det ...

Pressmeddelande: Pendlarna måste prioriteras

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Trafikverket diskuterade framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen

Vill du veta mer om Stockholm-Mälarregionens plan för framtidens resor? Gör som Trafikverket och bjud in Mälardalsrådet för en presentation av Systemanalys 2020! Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Planen för framtidens ...

Systemanalys 2020 i Region Västmanland

Hur kommer framtidens resor att se ut i Västmanland och i Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet bjöds in till Region Västmanland den 12 juni för att diskutera Systemanalys 2020, den uppdaterade och politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. ...

Gods i fokus när Systemanalys 2020 diskuterades i Region Uppsala

Varje år passerar 150 miljoner ton gods Stockholm-Mälarregionen. Hur svarar Region Uppsala och övriga regioner upp mot framtidens resor och transporter? Den 12 juni deltog Mälardalsrådet på Region Uppsalas samrådsdag med länets kommuner för att ...

Seminarium om EU:s transportnoder

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T), med stråk och noder som knyter samman unionens järnvägar, vägar, farleder och flygplatser. TEN-T revideras fram till 2021 och Mälardalsrådet fortsätter driva En Bättre Sits ...

Mot ett nationellt biljettsystem

Vad krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige? Sommaren 2019 tillsatte regeringen Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken, som särskild utredare för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Nu är betänkandet ...

Kristoffer Tamsons (M): Gemensam plan för framtidens transporter

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. I månadens krönika sammanfattar han årets arbete med Systemanalys 2020. Samtidigt som Coronapandemin slår hårt mot oss som älskar att resa. Coronapandemin har slagit hårt ...

Systemanalys 2020 presenterad

En Bättre Sits Stora politikergrupp, med presidierna i de ansvariga regionala nämnderna, har fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Systemanalysen lämnas nu till regionerna för ...

Systemanalys 2020 presenterades i Östergötland

Intresset för den storregionala systemanalysen är stort bland Mälardalsrådets medlemmar. Region Östergötland bjöd in Mälardalsrådet för en presentation av systemanalysen när Samrådet för strategiska frågor sammanträdde den 3 april. Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet och ansvarig ...

Nytt nummer av Transport och Trafik ute nu

I det nya temanumret av Transport & Trafik belyses uppdateringen av den storregionala systemanalysen och de underlagsrapporter som har tagits fram under 2018-2019. Ett särskilt reportage behandlar Mälardalsrådets nya rapport om bristen på arbetskraft inom ...

Ny rapport: Brist på samhällsbyggare leder till växtvärk

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Nya satsningar planeras under det kommande år. Men vem ska bygga bostäderna, rälsen och cykelbanorna? Utan en bättre matchning på arbetsmarknaden stannar Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet har publicerat en ...

Enighet om europeiska prioriteringar på Infrastrukturdepartementet

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T). 2 av 3 svenska utrikesresor startar eller slutar här. Gods för miljarder exporteras från regionen varje år. Fram till 2021 revideras TEN-T. En Bättre Sits-samarbetet ...

Systemanalys 2020 på Mälartinget

Varje dag reser 750 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods lassas eller lossas i våra regioner varje år. Systemanalys 2020 tar form och blir ett givet tema för ...

Akademi och näringsliv diskuterade godsstrategin

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen arbetar Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete med att skapa en storregional godsstrategi. Arbetet leds av en politisk styrgrupp och involverar ...

Irén Lejegren (S): Vi behöver En Bättre Matchning

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. När regionen växer med nya invånare och företag måste matchningen mellan studier och jobb hänga med. Annars riskerar vi växtvärk i våra regioner och kommuner. Vi ...

Sju län svarar EU om gods på järnväg

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om ​EU:s järnvägsnät för godstransporter. Regionerna delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg och att nätet måste följa ...

Underlagsrapporter klara inför Systemanalys 2020

Stämningen var god när drygt 50 politiker samlades för att fira ett nytt steg på vägen mot Systemanalys 2020. Den 31 januari presenterades resultatet från En Bättre Sits fyra temagrupper som har arbetat med kunskapsunderlag ...

Stockholm Norvik växer fram

Stockholm-Mälarregionen växer och Östersjöområdet får en allt större betydelse för det internationella utbytet. I maj 2020 öppnar Stockholms Hamnars nya hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn. När hamnen öppnar kommer den ...

Transportforum 2020

Transportforum i Linköping är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här samlades bransch, politik och akademi den 8-9 januari. Mälardalsrådet var på plats i vanlig ordning. Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen hålls ...

Premiär för Mälartåg

Välkomna ombord på Mälartåg! Varje dag arbetspendlar 750 000 människor mellan kommunerna i Stockholm-Mälarregionen. Kommunikationerna måste fungera för invånarna, företagen och besökarna. Mälartåg från Mälardalstrafik är en konkret insats från regionerna i Stockholm-Mälarregionen för ett ...

En Bättre Sits i Bryssel: Tydlig målbild för TEN-T

Transporterna ökar till, från och genom Stockholm-Mälarregionen. Genom sitt läge i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det europeiska transportnätet (TEN-T). Mälardalsrådet presenterade Stockholm-Mälarregionens syn på framtiden för TEN-T under ett välbesökt seminarium ...

Mot en uppdaterad Systemanalys

- Fortsätt att hålla i det vi har kommit överens om, våga tänk framåt och ta höjd för ny teknik, samtidigt som vi enas om hur befintliga spår, vägar och farleder kan nyttjas bättre. Det ...

350 tåg per dygn - Studiebesök med Storregional godsstrategi

Varje år fraktas 100 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Mycket av godset passerar de viktiga logistikcentrumen i Bergslagen. Hallsbergs rangerbangård har 350 tågrörelser varje dygn. En Bättre Sits temagrupp Storregional godsstrategi besökte Hallsberg, Kumla och ...

Politiska vägval och diskussioner i En Bättre Sits

I Mälardalsrådets En Bättre Sits-process pågår de politiska vägvalsdiskussionerna i arbetet med Systemanalys 2020. Hur ser framtidens resande ut i ett 2030/2050-perspektiv? Hur underlättar den storregionala godsstrategin för näringslivet i Stockholm-Mälarregionen? Hur ger Arlanda och ...

Seminarium 21/11: Framtiden för det europeiska transportnätet

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T). Hur vill Stockholm-Mälarregionen att TEN-T ska ...

Mälardalsrådet söker: Driven processledare inom infrastruktur & transporter

Vill du jobba med storregional utveckling och opinionsbildning i Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet söker en samhällsengagerad och kommunikativ processledare med fokus på infrastruktur och transporter. Uppdraget som processledare syftar till att driva och koordinera arbete mot gemensamma mål ...

Starkt stöd bakom Arlanda

Arlandas fortsatta utveckling stod i fokus när politikerna i En Bättre Sits samlades på flygplatsen den 6 september. På dagordningen stod även fortsatta diskussioner om prioriteringarna för transportsystemet. Att upprätthålla goda transporter till och från ...

Våra vattenvägar i fokus under Skärgårdstinget

Mälardalsrådet medverkade vid årets Skärgårdsting i Nynäshamn och talade om framtagandet av den storregionala godsstrategin. Årets tema var Våra vattenvägar och vattentransporter och arrangerades av Haninge och Nynäshamns kommuner tillsammans med SSIF (Södra Skärgårdens Intresseförening). Tinget ...

Starkare transportkorridor gynnar Sverige och Finland

Utbytena mellan Stockholm-Mälarregionen och Södra Finland har alltid varit starka. Varje år passerar miljoner färjepassagerare och gods för miljarder mellan Stockholm-Mälarregionen och Åland-Åbo-Helsingfors. Men tillgängligheten kan aldrig tas för given. Hur förbättrar vi transportinfrastrukturen och ...

Förarlösa bussar i en blomstrande stadsdelsutveckling

Autonoma bussar som en del av en hållbart växande stadsdel, var temat när representanter från En Bättre Sits besökte Järfälla för att titta närmare på Nobina Technologys arbete i Barkarbystaden. Politikerna i En Bättre Sits arbetsgrupp ...

Pressmeddelande: Åtta län vill se ett utbyggt europeiskt transportnät

De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning ...

Stort engagemang kring ökad användning av vattenvägarna

Hur kan vi öka användningen av vattenvägarna i Stockholm-Mälarregionen på ett hållbart sätt? Det var temat för Mälardalsrådets maritima dag, den 27 maj, som samlade ett 40-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och akademi. Pia ...

Hur tar vi tillvara våra vattenvägar och vårt gemensamma vatten? 

Välkommen till ett maritimt halvdagsseminarium med fokus på vikten av samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov. Den maritima dagen tar avstamp i FLYT-projektet för bättre förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, där Mälardalsrådet ...

Studiebesök i trafikledningen

Torsdagen den 18 april genomförde En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik ett studiebesök med tema robusthet och trafikledning av järnvägssystemet i Stockholm-Mälarregionen. Dagen inleddes med ett besök på Trafikverkets trafikledningscentral i Stockholm där Björn Lindberg berättade ...

Hållbara transporter i fokus på Örebros Infradag

Hur når vi hållbara transporter samtidigt som vi garanterar hög internationell tillgänglighet? Hur ser framtidens mobilitet ut när bilen har förlorat sin status? Vilka är drivkrafterna bakom näringslivets ökade satsningar på elvägar? Vägen till hållbara ...

Framtidens vinnare finns bland megaregionerna

Thomas Becker, vd för STRING, är en av talarna under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. STRING är ett nätverk för regionerna i västra Skandinavien-norra Tyskland, från Oslo i norr till Hamburg i söder. Tillsammans arbetar nätverket för ...

Transport & trafik: Nytt nummer ute nu

I dagarna kommer ett nytt nummer av Transport & trafik ut. Temat denna gång är det pågående politiska beredningsarbetet i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Läs mer om arbetet för en bättre infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen och ...

Fortsatt arbete för en bättre infrastruktur

Det politiska arbetet mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys 2020 fortsätter. Fredagen den 8 mars samlades drygt 70 politiska företrädare från kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregioner för fortsatta diskussioner och vägval. Mattias Landgren (S), statssekreterare Infrastrukturdepartementet, ...

Framtidens mobilitet i Greater Stockholm Network

Hur knyter vi samman infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen för våra pendlare och studenter? Vilka är förutsättningarna för framtidens mobilitet och räcker elen när vi blir fler i regionen? Frågeställningar som diskuterades under mötet i Greater Stockholm ...

Pressmeddelande: Sju län svarar EU om infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade ...

Krönika: Nya stordåd väntar!

Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S): Vi har gjort det förut och nu gör vi det igen. I Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete visar vi gång efter annan att vi kan ena oss över läns- ...

Mälartinget 9-10 maj: Globala trender

Temat för årets Mälarting är globala trender. Vad krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion? Hur vidareutvecklar vi en hållbar Stockholm-Mälarregion med kompetensförsörjning och smarta transporter som står starka i den globala utvecklingen? På årets Mälarting spanar vi på ...

Ny rapport: Stockholm-Mälarregionen viktig internationell nod

Stockholm-Mälarregionen möjliggör resor och tillväxt i hela landet. 2/3 av alla Sveriges utlandsresor utgår från regionen, med viktiga transportnoder som Arlanda och Stockholms hamnar. Varor för 530 miljarder kr exporteras från regionen varje år. För ...

Uppstartsmöte för en bättre infrastruktur 18 januari

För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på, men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör ...

En Bättre Sits på Transportforum 2019

Hur förbättrar vi pendlingsresorna och godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen? Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande En Bättre Sits, deltog i Mälardalsrådets monter under Transportforum 2019 i Linköping. Mälardalsrådet deltog på Transportforum i Linköping 9-10 januari för ...

Erika Ullberg: Tack för i år!

Snart är det variationsrika 2018 till ända och det är dags att försöka summera lite av allt vi gjort. Mälardalsrådet har arbetat med fyra tydliga spår som medlemmarna prioriterar; infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation och triple helix. ...

Frukostmöte i riksdagen: Ge hela Sverige En Bättre Sits

Stockholm-Mälarregionen växer. Vilka satsningar behövs i vår region för att underlätta resor och handel i hela landet? Det var temat när riksdagsledamöterna från Stockholm-Mälarbänken samlades till ett välbesökt frukostmöte den 6 december. 25 riksdagsledamöter från ...

Hallå där, Christer Löfving, samordnare för ScanMed Ideas Labs

Vi träffade Christer Löfving, den nya samordnaren för ScanMed Ideas Laboratories (SMIL), på Korridorsforum i Bryssel den 19 november. Genom Europa löper de europeiska transportkorridorerna (TEN-T). The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor (ScanMed-korridoren) går genom Sverige upp till ...

Konkurrenskraftiga så in i Norden

300 år efter Karl XII:s norska fälttåg är relationerna mellan Sverige och Norge varmare än någonsin, och på dagen 300 år efter att krigarkungen stupade i Fredriksten släpptes en rapport om utbytet mellan ländernas huvudstadsregioner. Idag ...

Regionernas Europa och ScanMed-korridoren

Hur ser de svenska regionerna på Sveriges arbete med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Och vad kan vi göra tillsammans för att skapa ett bättre transportsystem och gemensamt lyfta våra prioriteringar till Bryssel och Stockholm? Den 16 ...

Nya perspektiv på framtidens godstransporter - samrådsdag med akademi och näringsliv 12 oktober

Tid: 12 oktober kl 09:30-ca 14:30 Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm Anmäl dig här! Vad behöver göras för att säkerställa tillgången till tillförlitliga, effektiva och hållbara godstransporter i Stockholm-Mälarregionen? Vilka perspektiv och lösningar kan akademi och ...

Vattenvägarna: resurs för både gods och människor

Hur kan vattenvägarna nyttjas bättre för hållbara transporter av gods och människor? Vid Mälardalsrådets maritima seminarium diskuterades såväl pendelbåtar som godspråmar. Mälardalsrådets seminarium den 21 september i Stockholm handlade om hur vi tar vara på Stockholm-Mälarregionens ...

Eskilstuna får ny tågdepå

Den 1/9 invigdes den nya tågdepån i Eskilstuna. Under invigningen deltog bland andra Eskilstuna kommunstyrelses ordförande Jimmy Jansson (S), PEAB:s vd Jesper Göransson, Mälardalstrafik MÄLAB AB:s vice ordförande Monica Johansson (S) och Caroline Åstrand, produktdirektör ...

#JagMed Årets Mälardarling

Mälardalsrådet ser tillbaka på en bra Almedalsvecka med många givande samtal och seminarier. Läs mer om våra aktiviteter och se livesändningarna från Mälardalsrådets seminarier på www.malardalsradet.se/almedalen Projektet #jagmed utsågs till Årets Mälardarling. #jagmed är ett projekt ...

Erika Ullberg (S): Full fart framåt

Vilken vår vi har haft, Mälardarlingar! Vi fortsätter att utveckla det storregionala samarbetet, lär av varandra och vår omvärld, och håller i våra gemensamma prioriteringar. Vår styrka är att vi gång efter annan kan ena ...

Pressmeddelande: Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. En Bättre Sits är ...

Regeringens beslut om nationell plan 2018-2029

Regeringen har presenterat sitt beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Förslaget kan ses i sin helhet på regeringens hemsida. Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har sju län i Stockholm-Mälarregionen enats om gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen ...

Klart med Fyrspår Uppsala-Stockholm

Fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala blir verklighet. Regeringen har beslutat att hela järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska byggas ut till fyra spår. Projektet ska färdigställas 2029. Mälardalsrådets #EnBättreSits-process har jobbat hårt för fyrspåret som ...

Ny vice ordförande i En Bättre Sits och möte i Stora tjänstemannagruppen

Monica Johansson (S), finanslandstingsråd Landstinget Sörmland, valdes den 25 maj till ny vice ordförande i En Bättre Sits. Samma dag hölls även möte i Stora tjänstemannagruppen. Hallå där, Monica Johansson, @LstSormland, ny vice ordförande i #EnBättreSits! ...

50 ledande politiker på Uppstartsmötet för Systemanalys 2020

Kristoffer Tamsons (M), ordförande En Bättre Sits och Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits, inledde resan mot Systemanalys 2020. Klicka här för att se bilder från dagen. Färden mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys ...

Med Örebro mot framtidens infrastruktur

Resan mot framtidens transporter börjar och slutar i människans beteende. När vi planerar infrastrukturen behöver vi både styrmedel och lyhördhet inför den snabba teknikförändringen och hur den påverkar våra medborgare. Omvärldsbevakning och framtidsspaning var viktiga ...

Sju län svarar EU om strategisk infrastruktur

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete lämnar ett gemensamt samrådssvar om EU:s infrastrukturfonder. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet.  - ...

Arlandas nyckelroll lyftes med Arlandarådet

Den 6 mars deltog Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet, på Arlandarådets hearing om Swedavias prognos för Arlanda. I samband med hearingen överlämnades Mälardalsrådets/En Bättre Sits syn på Arlanda Airport Citys fortsatta utveckling utifrån den storregionala ...

Pressmeddelande: Helhetsperspektiv betonas i svar till Stockholmsregionens godsstrategi

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har enats om ett gemensamt svar på Stockholms läns landstings förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och ...

Nytt nummer av Transport & Trafik

Nytt nummer av Transport & Trafik ute nu! Ett särskilt nyhetsbrev, Transport och Trafik, tas fram i samband med Mälardalsrådets storregionala infrastruktur- och kollektivtrafikdag. På Mälardalsrådets Infrastrukturdag den 7 december diskuterades remissvaret. Samtidigt påbörjades arbetet inför ...

Mälardalsrådet deltog på Transportforum

Den 10-11 januari arrangerades Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Mälardalsrådet deltog på konferensen för att driva medlemmarnas prioriterade infrastrukturfrågor inför vårens beslut om nationell plan. Mälardalsrådet driver medlemmarnas infrastrukturfrågor för ett bättre ...

Vägen mot En Bättre Sits

Under dagen presenterades det gemensamma remissvaret till förslaget om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Bakom remissvaret står Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, som samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt ...