Nyheter

Kategori: Kunskap och kompetens

Möte om bristen på digital spetskompetens

Hur ser digital spetskompetens ut? Och hur ska Sverige bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter? Regeringen vill skala upp kompetensförsörjningen inom IT och data.  I veckan träffade Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket för att prata om det nya regeringsuppdraget.   Regeringen har ...

Nina Widmark

Ny mätning av innovationskraften i offentlig sektor

Nu pågår planeringen av en ny mätning av innovationsförmågan i offentlig sektor, den så kallade Innovationsbarometern. Mälardalsrådet deltar i referensgruppen tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Göteborgs stad. Vinnova leder arbetet ...

En Bättre Matchning med MERUT

Kompetensförsörjning och utbildningars relevans för samhället engagerar många parter i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådets process för en bättre matchning på arbetsmarknaden har gjort gemensam sak med lärosätesprojektet MERUT för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna. Inom projektet MERUT (Metoder Relevansbedömning Utbildning) ...

Konkret nytta med En Bättre Matchning

”Jag tror att vi genom En Bättre Matchning kan vi vara med och utveckla formerna för hur samverkan kring utbildningsutveckling med externa aktörer ska och kommer att se ut i framtiden”  En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet ...

Ny rapport: Brist på samhällsbyggare leder till växtvärk

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Nya satsningar planeras under det kommande år. Men vem ska bygga bostäderna, rälsen och cykelbanorna? Utan en bättre matchning på arbetsmarknaden stannar Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet har publicerat en ...

På Mälartingets agenda: Besök på nya campus

Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun bygger ett nytt campus i Eskilstunas stadskärna. En ny mötesplats för kunskap, kreativitet och samverkan. Nya MDH Eskilstuna beräknas stå klart i slutet av maj 2020. Rektor Paul Pettersson tillsammans ...

Irén Lejegren (S): Vi behöver En Bättre Matchning

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. När regionen växer med nya invånare och företag måste matchningen mellan studier och jobb hänga med. Annars riskerar vi växtvärk i våra regioner och kommuner. Vi ...

Underlagsrapporter klara inför Systemanalys 2020

Stämningen var god när drygt 50 politiker samlades för att fira ett nytt steg på vägen mot Systemanalys 2020. Den 31 januari presenterades resultatet från En Bättre Sits fyra temagrupper som har arbetat med kunskapsunderlag ...

Frukostmöte i riksdagen: En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen

Kompetensförsörjningen är en av Sveriges viktigaste frågor med stora brister på både kort och lång sikt. Den 5 december bjöd Mälardalsrådet in till ett frukostseminarium i riksdagen om hur samarbetet mellan det offentliga och högre ...

Agne Furingsten (L): Innovationer behövs mer än någonsin!

Agne Furingsten (L) är regionråd med ansvar för innovation i Region Västmanland. I månadens krönika skriver han om värdet av innovation i offentlig sektor. Mälardalsrådets nya rapport ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” kan läsas här. De ...