Nyheter

Kategori: Nyheter

Pressmeddelande: Pendlarna måste prioriteras

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Trafikverket diskuterade framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen

Vill du veta mer om Stockholm-Mälarregionens plan för framtidens resor? Gör som Trafikverket och bjud in Mälardalsrådet för en presentation av Systemanalys 2020! Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Planen för framtidens ...

Systemanalys 2020 i Region Västmanland

Hur kommer framtidens resor att se ut i Västmanland och i Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet bjöds in till Region Västmanland den 12 juni för att diskutera Systemanalys 2020, den uppdaterade och politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. ...

Gods i fokus när Systemanalys 2020 diskuterades i Region Uppsala

Varje år passerar 150 miljoner ton gods Stockholm-Mälarregionen. Hur svarar Region Uppsala och övriga regioner upp mot framtidens resor och transporter? Den 12 juni deltog Mälardalsrådet på Region Uppsalas samrådsdag med länets kommuner för att ...

Möte om bristen på digital spetskompetens

Hur ser digital spetskompetens ut? Och hur ska Sverige bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter? Regeringen vill skala upp kompetensförsörjningen inom IT och data.  I veckan träffade Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket för att prata om det nya regeringsuppdraget.   Regeringen har ...

Seminarium om EU:s transportnoder

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T), med stråk och noder som knyter samman unionens järnvägar, vägar, farleder och flygplatser. TEN-T revideras fram till 2021 och Mälardalsrådet fortsätter driva En Bättre Sits ...

Mot ett nationellt biljettsystem

Vad krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige? Sommaren 2019 tillsatte regeringen Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken, som särskild utredare för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Nu är betänkandet ...

Kristoffer Tamsons (M): Gemensam plan för framtidens transporter

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. I månadens krönika sammanfattar han årets arbete med Systemanalys 2020. Samtidigt som Coronapandemin slår hårt mot oss som älskar att resa. Coronapandemin har slagit hårt ...

Systemanalys 2020 presenterad

En Bättre Sits Stora politikergrupp, med presidierna i de ansvariga regionala nämnderna, har fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Systemanalysen lämnas nu till regionerna för ...