Nyheter

Kategori: Storregionala mötesplatser

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan ...

Hur kan vi möta lärarbristen genom att samarbeta storregionalt?

Den 9 oktober samlades representanter från åtta regioner och nio lärosäten för att diskutera vad som kan göras för att möta den stora och växande bristen på lärare som finns idag. Bakom initiativet står Mälardalsrådets ...

Helena Jerregård: Lyckad matchning 2030

Helena Jerregård, vice rektor samverkan, Mälardalens högskola: Tänk om vi om tio år har satt Stockholm-Mälarregionen på världskartan genom att vara den region som lyckats matcha arbetsmarknadens behov med kompetent arbetskraft! Nyligen publicerade Mälardalsrådet en rapport ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...

Dialogmöte med lärosäten för förbättrad matchning inom IT- och datautbildningar

IT/Data är ett av de yrkesområden där det saknas kvalificerad arbetskraft. Många som är utbildade inom IT och data arbetar inte heller inom yrket, trots att arbetsgivare är i stort behov av utbildad personal.  Mälardalsrådets En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och lärosäten i ...

Nodstädernas storregionala funktion

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar ÖMS-samarbetets rapport På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och ...

Pressmeddelande: Mälardalsrådets årsmöte prisar studenter

Studenter som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen tilldelas stipendier av Mälardalsrådet. Stipendierna delas ut under Mälardalsrådets digitala årsmöte, som samlar över 200 politiker över block- och kommungränserna. På årsmötets dagordning finns storregionala transport- och kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom ...

Webbinarium 21 augusti: Framtidens resor

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet bjöd in till ett webbinarium den ...

Nya medarbetare på Mälardalsrådet

Matilda Hjalte och Sebastian Björk har rekryterats till Mälardalsrådet och började den 10 augusti. Sebastian kommer senast från en tjänst på arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad och kommer att arbeta med Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Matilda ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...