Nyheter

Kategori: Storregionala mötesplatser

Debatt: Låt inte pendlarna vänta på fyrspåret

Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm måste byggas klart på överenskommen tid och inte försenas. Otillräcklig finansiering och framskjutna tidsplaner hotar nu fyrspåret när regeringen ska avgöra framtidens infrastrukturinvesteringar i vår. En försening skulle vara ett ...

Stockholms nya centralstation tar form

Hur planerar Jernhusen och Trafikverket att utveckla Stockholms central, Sveriges största kommunikationsnod? Den 18 januari presenterades det vinnande arkitektförslaget Centralstaden under en ceremoni med dagens stationsområde som fond. - Idag markeras nästa steg i utvecklingen ...

Byggföretagen och Mälardalsrådet samarbetar för fler infrastrukturutbildningar

Mälardalsrådet och Byggföretagen tar nu fram en ny rapport om utbud, efterfrågan och vilka kompetenser som arbetsmarknaden vill se hos samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning hos Byggföretagen, berättar om arbetet. Hur kommer det sig ...

Pressmeddelande: Universitetstrio blir Årets Mälardarling

Rektorstrion Paul Pettersson, Lena Gumaelius och Helena Jerregård på Mälardalens högskola utses till Årets Mälardarling(ar) för sitt engagemang att göra högskolan till universitet. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna ...

Maria Nimvik Stern: Med fokus på nyttan

Mer konkret verkstad! Pandemin har satt fingret på den utvecklingsvilja som finns i offentlig sektor. Nu görs omtag runt om i Stockholm-Mälarregionen där gamla sanningar utmanas och arbetsformer effektiviseras. I vårt storregionala arbete gläds vi åt det fokus på konkret nytta ...

Tydliga prioriteringar uppskattas i riksdagen

Kommunerna planerar för jobb och bostäder och regionerna satsar på grön trafik. Då måste staten ta sitt ansvar och satsa på infrastrukturen där människor reser till jobb och gods transporternas. Vardagspendlarna var i fokus när ...

Hur främja digital spetskompetens?

Hur kan försörjningen av digital spetskompetens i Sverige utvecklas? Det var temat för Mälardalsrådets seminarium den 25 november i samarbete med Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter. Tillväxtverket ...

Mälardalsrådets maritima dag 3/12: Bättre miljö och effektiva transporter

Hur utvecklas regionens vattenvägar för gods- och persontrafik? Hur värnar vi miljön och vattenkvaliteten? Varmt välkommen att diskutera frågorna under Mälardalsrådets maritima dag den 3 december! Tid: Fredag 3 december kl 13:00-14:30, lunch från 12:00 Plats: Mälardalsrådet, ...

Kompetensförsörjningsfrågorna på regionala möten

Det blir allt vanligare att arbetspendla över länsgränserna. Att se arbetsmarknaden bortom den egna regionen är en del av arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Region Östergötland och Region Sörmland belyste storregionala kompetensfrågor vid möten den 20 ...

Stort engagemang för Uppsalas nya länsplan

Planeringen för framtidens transporter fortsätter i Uppsala län. Förslaget till ny länsplan har tagits fram med mål, nuläge och förutsättningar för att bygga bort länets flaskhalsar i transportsystemet. Tre alternativa planinriktningar har tagits fram med ...

Jenny Nordström, Norrtälje kommun: ”En stor utmaning att rekrytera till glesbygd”

I Mälardalsrådets arbete med Stärkt lärarförsörjningen har en ledningsgrupp och referensgrupp bildats för att ge expertis och bidra till att få en så fullständig kartläggning som möjligt. 17 november är det dags för första referensgruppsmötet. ...

Åsa Coenraads (M): "Utan kompetent arbetskraft kommer vi inte kunna bygga det som behövs"

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot Västmanland och ledamot Trafikutskottet har motionerat för att säkerställa arbetskraften för viktiga infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Vi intervjuade Åsa för att fråga varför det är viktigt för henne att motionera för Stockholm-Mälarregionen. ...

Seminarium 25/11: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens?

Mälardalsrådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket bjuder in till seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Tid: Torsdag 25 november kl 10:00-12:00 Kaffe från 09.30 Plats: Stockholm ...

Pandemins effekter på transporter och utbildning diskuterades

Coronapandemin har förändrat vardagen i Stockholm-Mälarregionen. Inte minst inom arbetspendlingen, godstransporterna och förutsättningarna för studier. Hur ser vägen ut mot framtidens infrastruktur och vad görs för att bredda rekryteringen till högre utbildning? 18 månader in ...

EU:s transporter i fokus i tågkampanj

Hur hänger infrastrukturen ihop över nations- och regiongränserna? Den 2 oktober uppmärksammades de gränsöverskridande transportstråken i Europa under ett seminarium hos Mälardalsrådet. Seminariet hölls som en del av Europeiska Kommissionens tågkampanj Connecting Europe Express. Stockholm-Mälarregionen är ...

Möte med infrastrukturministern om framtidens transporter

Framtidens transporter utvecklas i dialog mellan regionerna och staten. Inför beslutet om ny nationell plan möttes infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Mälardalsrådet den 21 september för att diskutera tidiga medskick i arbetet. Den 22 juni ...

Fördjupad kartläggning för fler lärare i Stockholm-Mälarregionen

Vilken typ av lärare utbildas i vilka delar av Stockholm-Mälarregionen? Vilka utbildningar saknar och varför? Det är några av frågeställningarna som kommer besvaras i en ny rapport som tas fram i Mälardalsrådets En Bättre Matchning. ...

Godsdagen 19/11: Klimatsmarta transporter avgörande + Sändlingslänk

Mälardalsrådets årliga Godsdag samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för diskussioner om hållbara godstransporter. I år med primärt fokus på Godstransportrådets temaområden Modalt skifte och Elektrifiering. Inbjudan riktar sig till dig som arbetar med godstransporter i kommuner och regioner, på myndighet, i näringslivet eller i akademin.   Tid: Fredag 19 november kl 10:00-12:15. ...

Modalt skifte och elektrifiering i fokus för Godstransportrådet

Arbetet för mer hållbara och effektiva godstransporter i Stockholm-Mälarregionen konkretiseras ytterligare. När det storregionala Godstransportrådet sammanträdde den 17 september var fokus på de två temaområdena modalt skifte och elektrifiering. Områdena kommer att prioriteras i ett ...

Dags att nominera till Årets Mälardarling 2021!

Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet till en person eller organisation som genom sitt engagemang, arbete, eller spännande idé bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen. Nu har nomineringen öppnat för 2021 års Mälardarling. Lämna ditt förslag till Mälardalsrådets kansli ...

Kristoffer Tamsons (M) omvald som ordförande för Mälardalsrådet

Trafikregionrådet i Region Stockholm och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) har fått förnyat förtroende som ordförande för Mälardalsrådet. Mälardalsrådet samlar kommuner och regioner från Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma parti- och länsöverskridande frågor. Valet gjordes ...

Tomas Eneroths (S) hälsning till Mälartinget 2021

"Ingen En Bättre Sits utan En Bättre Matchning." Detta var ett av budskapen infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) gav i sin förinspelade video till Mälartinget 2021 i Eskilstuna. Ministern tar upp kommande prioriterade satsningar i den ...

Rätt kompetens för arbetsmarknaden

För att lyckas med framtidens infrastruktursatsningar är det avgörande att människor kan och vill arbeta med frågorna. I Mälardalsrådets strategiska kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning möts högskolor och regioner för att säkra den kompetens som behövs ...

Samarbete för ökad effektivitet och hållbarhet

Är satsningarna på infrastrukturen och klimatomställningen tillräcklig? Och vilka är styrkorna och svagheterna i regionen? Det var några av frågorna som företrädare för näringslivet och akademien diskuterade under ett panelsamtal. På scenen presenterades även Mälardalsrådets ...

Vårt samarbete gör skillnad för framtidens infrastruktur

Snart fattar regeringen beslut om den nationella planen för transportinfrastruktur. I Mälardalsrådets En Bättre Sits arbetar regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för bättre och mer hållbara transporter. På Mälartinget såg Kristoffer Tamsons (M) och Monica ...

Att vara lite rädd betyder att du är på rätt väg

Civilingenjören, författaren och ultralöparen Kristina Paltén höll en inspirerande föreläsning på Mälartinget. Hon började springa som 31-åring för att testa Tjejmilen med en kompis. Det slutade med att hon sprang 184 mil ensam genom Iran. ...

Hur blir resandet efter pandemin?

Pandemin satte stopp för arbetspendlingen, men resandet kommer snart att återgå till tidigare nivåer. Det spår Micael Sandberg, konsult på Sweco, i en ny rapport från Mälardalsrådet om pandemin effekter. Att resandet minskade kraftigt är ...

Hur vi berättar om klimatutmaningen är avgörande för framtiden

Fler människor i världen måste få en chans att se fördelarna med ett aktivt klimatarbete. Mälardalsrådet kan spela en central roll genom sin framgångsrika samverkan, sade Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet, när Mälartinget 2021 inleddes ...

Storregionala satsningar gynnar hela landet

Coronapandemin har påverkat liv, vardag och arbetsförutsättningar för de flesta. För Mälardalsrådet har formerna för möten och nätverksarbete förändrats och förstärkts. I det övergripande arbetet fokuseras på den konkreta nyttan som skapas genom rådets processer. ...

Internationell utblick för nya samarbeten

Hur möter våra grannar framtidens utmaningar och vilka frågor har vi gemensamt? Vid Mälartinget berättade två av Mälardalsrådets systerorganisationer – STRING-nätverket i södra Skandinavien och Northern Growth Zone i södra Finland om sina storregionala samarbeten. ...

Varmt välkomna till Eskilstuna och Mälartinget 2021!

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland, hälsar deltagarna välkomna till årets Mälarting i Eskilstuna 2-3 september. Stockholm-Mälarregionen är inte bara en fantastisk plats för boende, arbete och företagande. ...

Ensam genom Iran – 184 mil av tillit

Möt Kristina Paltén, som inspirerar oss att välja nya spår. I en tid när det mesta med Mellanöstern förknippas med problem och konflikter snörde Kristina Paltén på sig löparskorna och korsade Iran, en sträcka på ...

Johan Kuylenstierna om klimatfrågan på årets Mälarting

På Mälartinget i Eskilstuna den 2-3 september läggs nya spår mot framtiden. Inledningstalare är Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet. Du har beskrivits som en klimatoptimist. Är det svårt mot bakgrund av klimatförändringarna? Eller är det ...

Julia Ekedahl (S), Värmdö: Det ska vara lätt att jobba och bo i Stockholm-Mälarregionen

Gratulerar, Julia Ekedahl (S), Värmdö kommun! Du är den 100:e anmälda till Mälartinget 2021. Vad ser du fram emot på årets Mälarting? Som relativt nyinvald i Mälardalsrådet ser jag förstås fram emot att träffa rådet fysiskt. ...

Projektledare inom infrastruktur & koordinator till Mälardalsrådet

Är du en självgående och resultatinriktad person med intresse för samhällsfrågor? Trivs du i en dynamisk miljö med tillgång till många kontaktytor och uppskattar att arbeta i en liten organisation? Vi söker en engagerad projektledare med ...

Möt Mälartingets moderator

Anna Olin Kardell kommer att vara moderator under Mälartinget 2021 i Eskilstuna. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att stå på scen och framför tv-kamerorna. Mälardalsrådet träffade henne för ett samtal om förväntningarna ...

Mälartinget och Rådsmötet i Eskilstuna 2-3 september 2021

Varmt välkommen till Eskilstuna 2-3 september 2021 för Mälartinget och Rådsmötet. Nu är anmälan öppen, men vi följer regeringens Coronarestriktioner noga och reviderar upplägget utifrån förutsättningarna. Deltagande och boende kan bokas och avbokas kostnadsfritt fram ...

Mälardalsrådets Rådsmöte 2021

Mälardalsrådets rådsmöte är planerat att hållas fredag den 3 september kl. 12.00-13.00 på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. Styrelsen och kansliet följer noga utvecklingen och myndigheternas instruktioner kring sammankomster inför ett eventuellt behov av ett ...

Vi söker processledare med fokus på infrastruktur och transporter

Är du en självgående och resultatinriktad person med intresse för samhällsfrågor? Trivs du i en dynamisk miljö med tillgång till många kontaktytor och uppskattar att arbeta i en liten organisation? Då ska du söka tjänsten ...

Långsiktigt samarbete behövs för utbildning och transporter

Breddad rekrytering till högre utbildning och utvecklad infrastruktur är två centrala framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen. Vad görs över sektorsgränserna för att hantera utmaningarna och hur kan företrädare från politik, akademi och näringsliv samarbeta mer effektivt storregionalt? ...

Riksdagsledamöter om vägvalet för infrastrukturen

Under våren görs viktiga vägval för framtidens infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Infrastrukturpropositionen kommer att lämnas till riksdagen för debatt och beslut innan sommaren. Mälardalsrådets En Bättre Sits bjöd in riksdagsledamöterna till ett möte om regionens prioriteringar ...

Nytt datum: Mälartinget i Eskilstuna 2-3 september

Politiker och tjänstepersoner hos såväl ordinarie som associerade medlemmar hälsas varmt välkomna till Mälartinget och rådsmötet i Eskilstuna den 2-3 september 2021! Mälardalsrådets styrelse har med anledning av pandemin beslutat att flytta fram årets Mälarting ...

Region Värmland ny medlem i Mälardalsrådet

Region Värmland välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet. I sin ansökan skriver Region Värmland att regionen ser en allt tydligare koppling till Stockholm-Mälarregionen med ett behov av ökad tillgänglighet. - Mälardalsrådet hälsar Region Värmland välkommen ...

Karolina Boholm: Viktiga frågor för Godstransportrådet

”Inom Stockholm-Mälarregionen finns många viktiga frågor som Godstransportrådet behöver adressera.” Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och ingår i det nystartade Godstransportrådet. I en krönika skriver hon om sina tankar inför arbetet. Rådet samlar politik, ...

Pressmeddelande: Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling

Initiativet Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling för sitt arbete för effektiva och hållbara transporter med inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för ...

Ett intensivt och annorlunda år

Maria Nimvik Stern är generalsekreterare Mälardalsrådet och lämnar en särskild julhälsning i årets sista krönika. År 2020 börjar närma sig sitt slut och jag ser tillbaka på ett år som har påverkat oss starkt. Coronapandemin ...

Mälardalsrådets maritima dag 2020

Hur tar vi tillvara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vårt gemensamma vatten? Med ökad kollektivtrafik och godstransporter på våra sjöar och hav var intresset stort när frågorna togs upp under Mälardalsrådets maritima webbinarium den 8 december. ...

Riksdagsseminarium om bristen på samhällsbyggare

Stockholm-Mälarregionen står inför flera omfattande infrastruktursatsningar för att möta utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem. Men vem ska planera och bygga rälsen och cykelbanorna? Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning samlade drygt 30 riksdags­ledamöter från Stockholm-Mälarregionen och ...

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan ...

Hur kan vi möta lärarbristen genom att samarbeta storregionalt?

Den 9 oktober samlades representanter från åtta regioner och nio lärosäten för att diskutera vad som kan göras för att möta den stora och växande bristen på lärare som finns idag. Bakom initiativet står Mälardalsrådets ...

Helena Jerregård: Lyckad matchning 2030

Helena Jerregård, vice rektor samverkan, Mälardalens högskola: Tänk om vi om tio år har satt Stockholm-Mälarregionen på världskartan genom att vara den region som lyckats matcha arbetsmarknadens behov med kompetent arbetskraft! Nyligen publicerade Mälardalsrådet en rapport ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...

Dialogmöte med lärosäten för förbättrad matchning inom IT- och datautbildningar

IT/Data är ett av de yrkesområden där det saknas kvalificerad arbetskraft. Många som är utbildade inom IT och data arbetar inte heller inom yrket, trots att arbetsgivare är i stort behov av utbildad personal.  Mälardalsrådets En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och lärosäten i ...

Nodstädernas storregionala funktion

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar ÖMS-samarbetets rapport På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och ...

Pressmeddelande: Mälardalsrådets årsmöte prisar studenter

Studenter som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen tilldelas stipendier av Mälardalsrådet. Stipendierna delas ut under Mälardalsrådets digitala årsmöte, som samlar över 200 politiker över block- och kommungränserna. På årsmötets dagordning finns storregionala transport- och kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom ...

Webbinarium 21 augusti: Framtidens resor

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet bjöd in till ett webbinarium den ...

Nya medarbetare på Mälardalsrådet

Matilda Hjalte och Sebastian Björk har rekryterats till Mälardalsrådet och började den 10 augusti. Sebastian kommer senast från en tjänst på arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad och kommer att arbeta med Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Matilda ...

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Den 25 juni startade regeringen arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens ...

Systemanalys 2020 i Region Västmanland

Hur kommer framtidens resor att se ut i Västmanland och i Stockholm-Mälarregionen? Mälardalsrådet bjöds in till Region Västmanland den 12 juni för att diskutera Systemanalys 2020, den uppdaterade och politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. ...

Gods i fokus när Systemanalys 2020 diskuterades i Region Uppsala

Varje år passerar 150 miljoner ton gods Stockholm-Mälarregionen. Hur svarar Region Uppsala och övriga regioner upp mot framtidens resor och transporter? Den 12 juni deltog Mälardalsrådet på Region Uppsalas samrådsdag med länets kommuner för att ...

Kristoffer Tamsons (M): Gemensam plan för framtidens transporter

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. I månadens krönika sammanfattar han årets arbete med Systemanalys 2020. Samtidigt som Coronapandemin slår hårt mot oss som älskar att resa. Coronapandemin har slagit hårt ...

Systemanalys 2020 presenterad

En Bättre Sits Stora politikergrupp, med presidierna i de ansvariga regionala nämnderna, har fastställt Storregional Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020. Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Systemanalysen lämnas nu till regionerna för ...

Aida Hadzialic ny sammankallande i Greater Stockholm Network

Aida Hadzialic (S) är oppositionsregionråd i Region Stockholm och nytillträdd som sammankallande i Greater Stockholm Network, Mälardalsrådets arena för strategiska ledande befattningshavare i Stockholm-Mälarrregionen. Vi träffade henne för ett samtal om planerna för det fortsatta ...

Coronakrisen och ungas syn på framtidens transporter?

Sofia Rasmussen har lång erfarenhet av att undersöka marknaden och människors värderingar. På Mälartinget 2020 kommer hon bland annat att berätta om hur nästa generation kommer att ställa sig till framtidens resor. - Dagens unga är ...

Intervjuer med lärosäten om nya arbetssätt och kunskapsunderlag

Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla nya arbetssätt för att ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov som ...

Är du vår kommunikativa koordinator?

Är du en strukturerad och självgående person med intresse för samhällsfrågor som vill arbeta med medlemskontakter, kommunikation och samordnande uppgifter? Mälardalsrådet söker en driven och kommunikativ koordinator (vikariat). Mälardalsrådet är den medlemsstyrda samverkansorganisationen för kommunerna och ...

Stor längtan till Mälartinget

Just den här veckan hade många av oss normalt sett träffats på Mälardalsrådets årliga höjdpunkt, Mälartinget, som skulle ha hållits torsdag och fredag med Eskilstuna kommun och Region Sörmland som värdar. Mälartinget är nu framflyttat till ...

Breddad rekrytering en av lärdomarna från Manchester

”Doing things differently” var det övergripande temat från Mälardalsrådets nionde internationella studieresa som gick till Manchester i Storbritannien i februari 2020. Delegationen, som leddes av Mälardalsrådets ordförande Kristoffer Tamsons (M), bestod av drygt 40 ledande ...

Nytt datum för Mälartinget: Vi ses 20-21 augusti!

Mälartinget/rådsmötet 2020 kommer att flyttas fram pga Coronapandemin. Nytt datum är den 20-21 augusti 2020. Anmälningar och hotellbokningar till det ursprungliga datumet avbokas automatiskt. Du som har anmält dig till Mälartinget och rådsmötet behöver alltså ...

Tema omställning på Reglabs årskonferens

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids stora ödesfrågor. Vad gör landets kommuner och regioner för att stödja omställningen? Temat var utgångspunkten för Reglabs årskonferens som arrangerades i Visby 11-12 mars. Reglabs årskonferens ...

Linus Kjellberg: Följ med på Manchesters resa

”Welcome to the home of the 24 hour party people”, säger Manchesters drygt sjuttioåriga borgmästare. Efter att ha varit runt på Mälardalsrådets studiebesök hos politiska beslutsfattare, universitetsrepresentanter, start-up-scener, företag och pratat med människor i spridd ...

Lär av Manchester

Utvecklat storregionalt samarbete, stark identitet i den globala konkurrensen och flera framgångsrika exempel på samverkan över sektorsgränserna. Stockholm-Mälarregionen har mycket att lära av Greater Manchester och det storregionala samarbetet The Northern Powerhouse i norra England. ...

Konkret nytta med En Bättre Matchning

”Jag tror att vi genom En Bättre Matchning kan vi vara med och utveckla formerna för hur samverkan kring utbildningsutveckling med externa aktörer ska och kommer att se ut i framtiden”  En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet ...

Meeri Wasberg (S): Vi ses på Mälartinget

Hallå där, Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun. Du är den 100:e anmälda till årets Mälarting. Vad ser du fram emot mest på tinget? - Mälardalsrådet är ett viktigt samordningsforum för oss. Särskilt transport- ...

På Mälartingets agenda: Besök på nya campus

Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun bygger ett nytt campus i Eskilstunas stadskärna. En ny mötesplats för kunskap, kreativitet och samverkan. Nya MDH Eskilstuna beräknas stå klart i slutet av maj 2020. Rektor Paul Pettersson tillsammans ...

Vart är vi på väg? Seminarium & mingel i Almedalen 3/7

Vart är vi på väg? - Hur formar vi framtidens transportsystem i Stockholm-Mälarregionen? Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Det medför nya infrastrukturutmaningar. Hur ser Sveriges framtida transportsystem ut och vad innebär ...