Stockholms nya centralstation tar form

18 januari 2022
Hur planerar Jernhusen och Trafikverket att utveckla Stockholms central, Sveriges största kommunikationsnod? Den 18 januari presenterades det vinnande arkitektförslaget Centralstaden under en ceremoni med dagens stationsområde som fond.
Jernhusen och Trafikverkets förslag till utvecklingen av Stockholms centralstation.

– Idag markeras nästa steg i utvecklingen av ett av Sveriges största infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Stockholms centralstation kommer att få förstärkt kapacitet med nya perronger och stationsområdet kommer att utvecklas med en överdäckning av spåren, sade Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, när förslaget presenterades.

Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm
Ökad Jernhusen och Trafikverket vill ge fler möjligheten att resa hållbart, men i takt med att fler väljer tåget och pendlingstrafiken i Stockholm-Mälarregionen effektiviseras, blir det allt svårare att få plats med all trafik i rusningstid. Kapacitetstaket väntas nås 2030. Satsningar måste göras för att inte Stockholms centralstation ska bli en flaskhals för hela landets tågtrafik.

– Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. 2019 gjordes 265 miljoner tågresor på svensk järnväg och både vi och Trafikverket ser att utvecklingen kommer att fortsätta. Till 2045 beräknas tågtrafiken ha ökat med mer än 50 procent och då är målet att den nya Centralstaden ska stå färdig, sade Daniel Markström, regionchef projektutveckling Jernhusen.

En Bättre Sits prioriterar utvecklingen av Stockholms centralstation
Utformningen av Stockholms centralstation med olika kringfunktioner är en viktig investering för Stockholm-Mälarregionen och det nationella transportsystemet som helhet. Stationens utformning påverkar hur hela landets järnvägstrafik kan bedrivas liksom bytesmöjligheterna till i stort sett all annan kollektivtrafik i Stockholm, långväga busstrafik samt till flyg via Arlanda. Utvecklingen av Stockholms centralstation är en av de prioriterade frågorna för Mälardalsrådets transportsamarbete En Bättre Sits och kommer att framhållas i det fortsatta arbetet med en ny nationell plan.

Läs mer om Centralstaden på www.centralstaden.se

Läs mer om En Bättre Sits på www.enbattresits.se