Digitalt Rådsmöte 2020

Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar hålls digitalt den 21 augusti. Mälartinget i Eskilstuna flyttades istället fram till maj 2021.

Mälardalsrådets styrelse beslutade den 25  juni att skjuta upp konferensen Mälartinget, som skulle ha hållits 20-21 augusti i Eskilstuna, till maj nästa år. Beslutet togs efter att regeringen meddelat att inga förändringar kommer att ske under sommaren kring förordningen om förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Istället skedde rådsmötet 2020 digitalt.

Video från rådsmötet
Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar hölls digitalt den 21 augusti kl 12.00-13.00. Nedan kan du se sändningen från rådsmötet.

 

Video från Mälardalsrådets stipendiater
Under rådsmötet presenterades Mälardalsrådets fem stipendiater. Nedan kan du se film från samtliga pristagare som berättar mer om sina engagemang.


 

Handlingar Rådsmöte 2020

Föredragningslista Rådsmöte 2020
Bilaga 1 Protokoll rådsmöte 2019
Bilaga 2 Nya rådsledamöter
Bilaga 3 Region Dalarna associerad medlem
Bilaga 4 Verksamhetsberättelse
Bilaga 5 Årsredovisning
Bilaga 6 Revisionsberättelse
Bilaga 7 Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Bilaga 8 Inriktningsmål 2021
Bilaga 9 Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2021
Bilaga 10 Mälartinget 2021

Kallelse Rådsmöte 2020