Samhällsbyggare inom infrastruktursektorn

Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm-Mälarregionen samt i övriga delar av landet är starkt beroende av välfungerande infrastrukturlösningar. Utan effektiva lösningar för både person- och godstransporter hämmas produktion och tillväxt. Idag råder dock brist på arbetskraft i infrastruktursektorn, vilket innebär att de infrastrukturinvesteringar som planeras i Stockholm-Mälarregionen och i övriga delar av landet riskerar att hämmas.

Under 2020 presenterade Mälardalsrådet inom ramen för En Bättre Matchning en ny rapport om bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. En Bättre Matchning arbetar utifrån tre av rapportens prioriterade områden för att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare inom infrastruktursektorn:

  • Etablerandet av storregionala kompetensråd
  • Förbättrade möjligheter till utbildning i Stockholm-Mälarregionen
  • Ökad attraktivitet och breddad rekrytering

Övergripande mål:

  • Att de prioriterade områdena för att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare får gehör hos berörda aktörer.