En Bättre Matchning

Arbete kring strategisk kompetensförsörjning i sju län: Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg och Östergötland

Mälarregionens sju län (Stockholm,Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och Sörmland) arbetar gemensamt för att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Detta arbete görs genom att bedriva påverkansarbete och opinionsbildning mot den nationella nivån men också genom dialog och samarbete med våra lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.