En Bättre Matchning

En Bättre Matchning (EBM) är det storregionala samarbetet inom strategisk kompetensförsörjning med inriktning mot högre utbildning mellan regionalt utvecklingsansvariga i de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Arbetet leds av en politisk styrgrupp med representanter från regionerna och koordineras av Mälardalsrådet. Mälardalsrådets styrelse är formell ägare och uppdragsgivare.

Syftet är att utveckla och stärka samarbetet mellan regionalt utvecklingsansvariga och högre lärosäten i frågor gällande strategisk kompetensförsörjning.

Arbetet är uppbyggt kring följande tre områden:

  • En arena för samarbete med högskolor och universitet i frågor gällande kompetensförsörjning
  • Ett gemensamt utvecklande av kunskapsunderlag för att stödja lärosätenas utbildningsplanering
  • Bidra till en höjd kunskap om utpekade utmaningar hos beslutfattare på kommunal, regional och nationell nivå

En Bättre Matchning fokuserar på de tre yrkes- och utbildningsområdena: Stärkt lärarförsörjning, IT/Data och Samhällsbyggare. Läs mer om det pågående arbetet här nedan.