En Bättre Sits

En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

Målet är att skapa ett transportsystem…

… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Östra Mellansverige.

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet.

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.