eRoad Arlanda invigd

19 april 2018

Runt om i Stockholm-Mälarregionen omsätts innovationskraft till konkreta investeringar i teknik och infrastruktur. eRoadArlanda i Sigtuna är det senaste exemplet på den testbädd Stockholm-Mälarregionen som ständigt utvecklas.

eRoadArlanda invigdes den 11 april av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Satsningen på projektet eRoadArlanda ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Att satsningen kommit till i Sigtuna är ingen slump. Kommunen har ett centralt läge med närhet till internationella kontakter och goda kommunikationsvägar.

– Jobb är en förutsättning för den välfärd som vi levererar i kommunen, och just nu skapas många jobb kring Arlanda. Det blir dock en belastning på miljön, och den belastningen måste uppvägas av något. Då är innovationer och teknikutveckling som eRoadArlanda viktiga, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

eRoadArlanda är en svensk innovation och den första i sitt slag i världen där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. Lösningen som både är hållbar och kostnadseffektiv möjliggör elektrifiering av befintliga allmänna vägar och en framtid med fossilfria vägtransporter. Läs mer på www.eroadarlanda.se

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun.