Fler lärare och samhällsbyggare med En Bättre Matchning

04 maj 2023
Mälardalsrådets arbete för En Bättre Matchning mellan studier och jobb fortsätter. Precis som tidigare år fanns både akademi och näringsliv representerade när kompetensförsörjningsfrågorna diskuterades på Mälartinget.
Mot En Bättre Matchning. Therez Almerfors (M), Uppsala kommun, Johan Blaus, KTH, Irén Lejegren (S), Region Örebro län och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland.

– Vi är så många som behöver delta i det här arbetet, det finns ingen enkel lösning. Det var därför vi tog fram en systembild över den högre utbildningen och bestämde oss för att lägga fokus där vi kunde göra mest nytta, sa Irén Lejegren (S), ordförande för En Bättre Matchning, Mälardalsrådets process för att stärka kompetensförsörjningen i Stockholm-Mälarregionen.

Fler lärare och samhällsbyggare inom infrastruktursektorn är de övergripande målen just inom En Bättre Matchning. Åtgärder behövs på flera plan, inte bara i form av utbildningsplatser utan en högre genomströmning på lärarutbildningarna.

Anders Söderholm, rektor för KTH, inledde med en videohälsning där han lyfte fram KTH:s intresse och vilja att bidra till utvecklingen. På plats i Södertälje Science Park fanns också Johan Blaus, senior rådgivare på KTH.

– För oss på KTH är Stockholm-Mälarregionen ett otroligt stort upptagningsområde men också ett stort arbetsmarknadsområde. Det har väl inte gått någon förbi att energifrågorna är i fokus, där vi ska titta på många olika energiformer. Till exempel behövs det nu plötsligt mycket information och kunskap för att bygga upp energiförsörjningen. Kompetensförsörjningen handlar om att kunna se vilken kunskap som kommer att behöva lösas på både kort och lång sikt.

Han nämnde också Scanias stora omställning från traditionella motorer till elmotorer.

– Vi behöver nu batteriingenjörer men inte många har tillräcklig kunskap om vad det är. Här behövs samverkan för att förstå vad vi behöver satsa på.

Utbildningarnas sammansättning och omfattning är också en stor fråga i branschen, även globalt. I KTH:s projekt ”Framtidens utbildning” har lärosätet tagit fram förslag på hur verksamheten skulle kunna se ut om fyra till fem år.

– Där vi ser vi fram emot att föra dialog med många andra aktörer, sa Anders och slog även ett slag för att KTH utbildar inte bara samhällsbyggare utan även lärare inom matematik och teknik.

I det efterföljande panelsamtalet påminde Therez Almerfors (M), Uppsala kommun, om hur viktigt det är att hålla kompetensförsörjningen på agendan i alla frågor.

– Vi vet att vi idag inte ens kan bemanna de investeringar som är beslutade i Trafikverkets nationella plan. På samma sätt som vi ser till att få igenom infrastrukturinvesteringar måste vi se till att kunna landa projekten. Som enskild kommun har vi inte kraft att lösa det, men tillsammans kan vi göra mer.

Som ett gott exempel på innovativa lösningar lyftes Järnvägscollege av såväl Irén Lejegren som Johan Blaus. Övningsanläggningar för järnvägstekniska utbildningar behövs i Stockholm-Mälarregionen.

– Där ser vi att Stockholm-Mälarregionen har en väldigt stor potential att öppna fler övningsanläggningar, sa Jenny Landernäs (M), Region Västmanland.

Johan Blaus uppmanar Mälardalsrådet att fortsätta arrangera forum och arenor för samtal.

– Vi behöver se till att de komplexa samhällsproblemen korsas med utbildningarna. Om studenterna kommer ut med en färdighet att jobba med dessa frågor kan vi komma långt.