Start / Fokusområden

Våra fokusområden

Vi driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och kompetensförsörjning i samarbete med näringsliv och akademi.

Mälardalsrådet är den politiska samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Vi samlar politik, näringsliv och akademi över kommun- och länsgränserna så att vi tillsammans kan skapa utveckla vår region och skapa större nytta för hela Sverige.

Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är attraktiv att leva och verka i för alla regioninvånare. Regionen ska utvecklas på ett hållbart sätt genom öppenhet mot omvärlden, mångfald, jämställdhet, tolerans och kreativitet. Det konkreta samarbetet tar avstamp i den funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen.

Verksamheten utgår från två inriktningsmål som har fastställts av Rådsmötet.

  • En sammanhållen region vilket innebär en gemensam funktionell arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregion.
  • En stark kunskapsregion vilket innebär en region med god och hög utbildning, väl fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.