Fullsatt på Mälartinget 2022

10 maj 2022
Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för regioner och kommuner i Stockholm-Mälarregionen firar 30 år av storregionalt samarbete i år. Till årskonferensen Mälartinget i Västerås samlades över 330 personer från 50 kommuner och 10 regioner.
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

– Det här är en av de största aktiviteter vi kanske haft i antalet deltagare, sade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet när han inledde Mälartinget den 5 maj.

I sitt välkomsttal blickade han både bakåt och framåt. Mälardalsrådet började som en idé om att strukturera ett storregionalt samarbete 1992 och har sedan dess rönt flera stora framgångar: teknikcollege, Citybanan och Mälartågen är några exempel.

– Jag tror att den här typen av samarbete väcker intresse både i vår tid och i framtiden, sade Kristoffer Tamsons.

Mälarting i Ukrainakrigets skugga
Mälardalsrådet skapades kort efter Berlinmuren och Sovjetunionen fall. Vid samma tid växte även det politiska samtalet om lokalt styre och regionernas självstyre fram.

– 1992 föddes inte bara en tid av samarbete i Mälardalsrådets kontext. Föddes då gjorde även i praktiken det fria Europa, sade Kristoffer Tamsons.

Kristoffer Tamsons konstaterade att det ofta den lokala företrädaren, liksom den regionala politikern, som står först, och är sist att falla när det gäller att försvara demokratin. Under konferensen uppmärksammades kriget i Ukraina med en insamling från deltagarna till Radiohjälpen.

– De som nu rövas bort, fängslas och torteras i Ukraina för sina politiska åsikters skull och för att de inte viker ned sig – det är i väldigt hög utsträckning borgmästare och regionpolitiker. Glöm inte det och ta med er det att de kämpar med de ideal – som vi många gånger ser som självklara till vardags – i det som nu är krigets Ukraina, sade Kristoffer Tamsons när insamlingen påbörjades.

Näringsliv och akademi på plats
När kommun- och regionpolitikerna träffades i Västerås fanns även representanter för näringslivet och akademin på plats.

– Vi samlas i Mälardalsrådets kontext med idén om att ensam är inte stark, med idén om att det är när vi lägger de ideologiska låsningarna åt sidan som vi når de praktiska lösningarna och åstadkommer de här stordåden som vi har gjort historiskt.

I dag pendlar dagligen över 750 000 personer över en kommungräns, varav 200 000 över en eller flera regiongränser. Därtill forslas 150 ton gods över Stockholm­­-Mälarregionen. Vidare stannar eller startar 8 av 10 tåg i Stockholm.

Kristoffer Tamsons betonade att det är med tanke på människorna i Stockholm-Mälarregionen som arbetet inom Mälardalsrådet ska fortskrida. Med tanke på enskilda personer och deras vardag med till exempel pendling, studier och drömmar.

Idén om kommun- och regiongränser betyder allt mindre, sade Kristoffer Tamsons och konstaterade:

– De framgångar som vi gjort så här långt förtjänar en varm applåd.

Klicka här för att se bilder från Mälartinget på Mälardalsrådets Facebook-sida.