Fyra studiebesök under Mälartinget

29 maj 2024
Under Mälartingets andra dag bjöd värdarna, Uppsala kommun och Region Uppsala, in till fyra olika studiebesök som gav insikt inom framtidens sjukvård, kollektivtrafik, stadsutveckling och hållbarhet.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, med deltagare på bussturen genom Uppsalas expanderande stadsdelar. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.
Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Framtidens sjukvård: besök på Cytivas 3D-printinglabb och Testa Center 
Under studiebesöket med tema Life Science och innovation fick deltagarna ta del av hur innovationssamverkan mellan utbildning, näringsliv och det offentliga kan utvecklas. Testa Center är en viktig aktör för innovation och företagande inom Life Science, och Cytiva är Uppsala läns största privata arbetsgivare. I deras 3D-printingfacilitet fick deltagarna en inblick i framtidens sjukvård. Värd för besöket var Region Uppsala.

Bakom kulisserna: en unik inblick i Uppsalas toppmoderna stadsbussdepå 
Region Uppsala bjöd in till en visning av den nya stadsbussdepån, där deltagarna fick ta del av moderna lösningar för tankning av lokalproducerad biogas, el eller biodiesel. Visningen satte fokus på både logistik och kollektivtrafikens framkomlighet, och deltagarna fick även insikt i hur regionens bussbolag, Gamla Uppsala Buss, hanterar utmaningarna med förarbristen.

Stadsvandring i Uppsala med stadsarkitekt Martin Edfel. Foto: Staffan Claesson.

Utforska Uppsala: stadsutveckling i fokus 
Uppsala kommun bjöd in till en stadsvandring där deltagarna lärde sig mer om Uppsalas utveckling och tog del av olika stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av staden. I takt med att befolkningen växer arbetar Uppsala kommun med att utveckla staden för att möta behovet av en attraktiv stadskärna. Målet är att skapa utrymme för arbetsplatser, bostäder, rekreation och transportmedel – allt för att förbättra stadskärnans service, tillgänglighet och attraktionskraft.

 

Erik Pelling (S), med deltagare på bussturen. Foto: Staffan Claesson.

Hållbar utveckling: busstur genom Uppsalas expanderande stadsdelar 
Under bussturen, arrangerad av Uppsala kommun, fick deltagarna se praktiska exempel på hur staden omsätter sina hållbarhetsmål i stadsplaneringen. Uppsalas befolkning ökar och nya stadsdelar utvecklas kontinuerligt. Kommunen strävar efter att främja klimatpositiva stadsdelar och social sammanhållning i sin stadsutveckling.

 

Se fler bilder från studiebesöken på Mälardalsrådets Facebook.