Globala trender påverkar regionens transporter

04 maj 2023
Fler och längre resor, ökade hot och risker samt genomslag för ny teknik. Det var några av trenderna i transportsystemet som Trafikverket presenterade på Mälartinget. Nu väntar en ny planeringsomgång för infrastrukturen. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har redan påbörjat uppdateringen av underlagen och under Mälartingets hölls en workshop med deltagarna.
Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm och Rami Yones, regional direktör Trafikverket Öst inledde Mälartingets workshop om trenderna i transportsystemet.

Vad kommer att påverka morgondagens infrastrukturprioriteringar och vilka faktorer spelar in när det gäller kommande satsningar? På Mälartinget presenterade Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm och Rami Yones, regional direktör Trafikverket Öst, de trender som väntas påverka Trafikverkets arbete.

En trend som hållit i sig är att antalet resor ökar. Tillgänglighet och mobilitet är högt efterfrågade värden. Samtidigt ökar också kraven på samordning och systemsyn, inte minst från EU-håll. Ny teknik fortsätter att slå igenom, vilket också påverkar transportsystemet. Med en osäker omvärld kan vi även räkna med ökade krav på robusthet och större fokus på säkerhetsfrågor. Att ställa om till fossilfritt innebär också många utmaningar.

Den nationella planen som revideras vart fjärde är nu på väg in i ny planeringsomgång.

– Vi ser att vi får svårare att prioritera. Nuvarande medel till underhåll räcker inte för att upprätthålla transportsystemet och arbeta oss tillbaka till den underhållsnivå vi hade tidigare. Vi kan utgå från att kostnaderna i planen kommer att öka. I den nationella transportplanen ligger 799 miljarder av våra gemensamma medel som ska gå till projekt i hela landet, sa Helena Sundberg.

– Vi på Trafikverket kan bli bättre på att förklara hur våra uppdrag ser ut och vad det är som styr. Jag tror mycket på det mellanmänskliga och att prata med varandra. Och jag upplever att dialogen är väldigt bra med Mälardalsrådet, sa Helena Sundberg.

Trafikverket berömde Mälardalsrådet för arbetet med den gemensamma systemanalysen.

– Ni gör ett fantastiskt jobb. När resurserna är begränsade är förmågan att prioritera helt avgörande. Här vill jag berömma ert arbete och underlag som vi själva använder. Jag vill ge en guldstjärna för den senaste systemanalysen som innehöll förslag till trimningsåtgärder. Det är lika viktigt som att vi ska bygga nya objekt, sa Rami Yones.

Anton Fendert (MP), Region Stockholm, Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland och Cecilia Linder (M), Region Uppsala.

Så utvecklar vi den storregionala transportinfrastrukturen​
Arbetet med en uppdaterad systemanalyas har börjat i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process och på Mälartinget hölls en särskild workshop där deltagarna diskutera trenderna i transportsystemet och hur dessa kan komma att påverka Stockholm-Mälarregionen.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd Stockholm, lyfte behovet av konkurrenskraftig kollektivtrafik och landets förmåga till egen produktion av fossilfritt bränsle. Han leder temagruppen Storregional kollektivtrafik i arbetet med Systemanalys 2024.

– Vi behöver ha en mer flexibel kollektivtrafik där man kan utmana bilen. Vi behöver också bli bättre på att producera fossilfritt bränsle i vårt land så att vi inte är beroende av andra, sa Anton Fendert (MP).

Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Sörmland, tog upp regionens utmaningar kring godstransporter, där han själv kommer arbeta inför Systemanalys 2024.

– Vi har ett gediget underlag som vi kan utgå från och utveckla. Vi har haft bra diskussioner, bland annat kring möjligheterna med drönartransporter, sa Christoffer Öqvist (M).

Andra grupper såg frågan om säkerhet, kris och hot som den största transportpolitiska frågan framöver. Särskilt mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

– Här är energifrågan är en viktig del när vi talar om transportsystemets robusthet, sa Cecilia Linder (M), regionråd Region Uppsala, som ingår i systemanalysens temagrupp internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.