Greater Stockholm Network

Greater Stockholm Network

Mälardalsrådet har etablerat Greater Stockholm Network för att vidareutveckla strategisk samverkan mellan akademi, näringsliv och politik i Stockholm-Mälarregionen. Bakom modellen ligger bl a erfarenheter från Mälardalsrådets studieresor med framgångsrik strategisk triple helix-samverkan. Syftet är att stärka relationerna och samverkan mellan sektorerna för en mer internationellt konkurrenskraftig region.

Inom nätverket anordnas relevanta tematiska möten och aktiviteter för strategiskt erfarenhetsutbyte och lärande med syfte att stärka Mälardalsrådets fokusområden och processer.

Nätverket leds av en styrgrupp med tre representanter från vardera sektorerna politik, akademi och näringsliv. Mälardalsrådets styrelse ansvarar för uppdrag och innehåll.

Vill du veta mer om vårt arbete med nätverket? Kontakta maria.nimvikstern@malardalsradet.se