Greater Stockholm Network

Nätverk för samverkan mellan politik, akademi och näringsliv

Greater Stockholm Network är Mälardalsrådets arena för strategiska ledande befattningshavare i Stockholm-Mälarrregionen. Målet är att stärka relationerna och samverkan mellan politik, akademi och näringsliv för en internationellt mer konkurrenskraftig region. Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från politik, akademi och näringsliv.

Bakom modellen ligger erfarenheter från Mälardalsrådets internationella studieresor till bl a Amsterdam där man arbetar framgångsrikt med strategisk triple helix-samverkan.

I Greater Stockholm Network arrangeras möten och aktiviteter för erfarenhetsutbyte och lärande med utgångspunkt i Mälardalsrådets fokusområden. Ett 50-tal ledande företrädare ingår i nätverket.

Nätverket leds av en styrgrupp med tre representanter från vardera sektorerna politik, akademi och näringsliv. Mälardalsrådets styrelse ansvarar för uppdrag och innehåll.

Styrgrupp:
Aida Hadzialic (S), Region Stockholm och Mälardalsrådets styrelse, sammankallande
Andreas Svahn (S), Region Örebro län och Mälardalsrådets styrelse
Erik Langby (M), Sigtuna kommun, fd ordförande Mälardalsrådet
Mats Danielson, rektorsråd, Stockholms universitet
Helena Jerregård, vice rektor för samverkan, Mälardalens högskola
Mikael Östling, prorektor, KTH
Anders Bylund, Head of eMobility Nordic, Siemens
Alexandra Hagen, VD, White arkitekter
Linus Kjellberg, affärsområdeschef, Atrium Ljungberg

Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.