Infrastruktur och transporter

Mälardalsrådet driver medlemmarnas infrastrukturfrågor för ett bättre resultat i den nationella transportinfrastrukturplaneringen. För att fler och smartare satsningar ska göras i våra län. Till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-arbetet.

De funktionella sambanden definierar vår region
Stockholm-Mälarregionen är en sammankopplad funktionell region med stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Här bor 40 procent av landets befolkning. 46 procent av Sveriges BNP skapas här. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. Vi bygger och planerar för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030. Arlanda, Sveriges viktigaste internationella flygplats, har 25 miljoner passagerare per år.

Varje dag reser 700 000 regioninvånare över kommungräns för att komma till jobbet. Av dessa passerar 200 000 pendlare en eller flera länsgränser. För att Stockholm-Mälarregionen ska hålla ihop och fungera måste statsmakterna satsa här hos oss. Och göra det nu. Mer resurser till drift, underhåll och investeringar i framtidens vägar och spår måste till. Det krävs också rätt prioriteringar i var, hur och när resurser satsas.

Mälardalsrådet driver transport- och infrastrukturutveckling i regionen
Vid sidan av arbetet med den nationella transportinfrastrukturen arbetar vi med ökad maritim samverkan och att samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv i arbetet för effektiva och hållbara transporter i det storregionala godstransportrådet.

Har du frågor om vår verksamhet eller vill ha besök – hör av dig! Vi träffar gärna dig eller din verksamhet för att berätta mer om En Bättre Sits och de investeringar vi behöver i regionen.