Om En Bättre Sits

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras under de kommande åren. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-arbetet.

Bred politisk process för gemensamma prioriteringar

En Bättre Sits är ett brett transportpolitiskt samarbete mellan intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter och kommuner arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.

Med rätt nationella investeringar vill vi i Stockholm-Mälarregionen utveckla infrastrukturen, möjliggöra fler bostäder och skapa En Bättre Sits för transporter och resor i Sverige. Här presenterar vi vår lösning – nödvändiga investeringar sammanfattade i prioriterade funktioner och behov med koppling till den nationella infrastrukturplanen.

Historik
Redan 2003 insågs behovet av samarbete och gemensamma prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågorna, då med siktet inställt på nationell transportplan 2010-2021.

Därefter låg fokus på vidareutveckling av samarbetet och att få gehör för regionens synpunkter i nationell transportplan 2014-2025.

Hösten 2013 startade ett nytt politiskt temaarbete med sikte på kommande transportplaner. Målet har varit att ta fram en ny storregional systemanalys 2016 som beskriver gemensamma behov och prioriteringar.

Arbetet har växt fram som en stark och historiskt unik process mellan en stor grupp politiker från regionen med stöd av tjänstepersoner från sju län och många samverkande organisationer.

Varför heter det “En Bättre Sits”? 
Processens namn står för tanken om en bättre sits för barnet i barnvagnen, tågpendlaren, lastbilschauffören, resenären i bilen, flyget, båten eller personen i rullstolen. Och inte minst en bättre sits för de samverkande länen inför kommande infrastrukturplanering på den statliga nivån.