Övergripande mål

Politiskt antagna mål för sju län gemensamt

Målet är att skapa ett transportsystem...

… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Östra Mellansverige.

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet.

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

Hämta hela måldokumentet nedan.