Politisk styrning

Ledande politiker och företrädare från sju län samlas i samverkansforumet En Bättre Sits.

Lilla Gruppen

Den så kallade Lilla Gruppen är styrgrupp och består av en representant från varje länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. Representanten har ett förhandlingsmandat för att kunna nå den samsyn kring transportsystemet och trafikeringen som är hela syftet med arbetet. Gruppen träffas vid behov. I deltagarlistan nedan ser du vilka ledamöter som ingår i gruppen.

Stockholms län
Kristoffer Tamsons (M), Stockholms läns landsting, ordf
Tomas Eriksson (MP), Stockholms läns landsting

Uppsala län
Johan Örjes (C), Region Uppsala

Västmanland
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Thomas Högström (M), Region Västmanland

Örebro län
Nina Höijer (S), Region Örebro län
Oskar Svärd (M), Region Örebro län

Sörmland
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland, vice ordf
Daniel Portnoff (M), region Sörmland

Östergötland
Julie Tran (C), Region Östergötland
Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

Gotland
Eva Nypelius (C), Region Gotland
Meit Fohlin (S), Region Gotland

Stora Gruppen

Den så kallade Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen träffas som regel en gång om året. Mälardalsrådets presidie bjuder in och är värd för dessa möten. I deltagarlistan nedan ser du vilka ledamöter som ingår i gruppen.

Stockholms läns landsting
Kristoffer Tamsons (M)
Tomas Eriksson (MP)
Jens Sjöström (S)

Region Uppsala
Johan Örjes (C)

Landstinget Sörmland
Monica Johansson (S), vice ordf
Daniel Portnoff (M)

Region Västmanland
Tommy Levinsson (S)
Tomas Högström (M)

Region Örebro län
Nina Höijer (S)
Oskar Svärd (M)

Region Östergötland
Julie Tran (C)
Jan Owe-Larsson (M)

Region Gotland
Eva Nypelius (C)
Meit Fohlin (S)

Mälab
Kristoffer Tamsons (M), Stockholms läns landsting
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Mälardalsrådet
Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting
Erik Langby (M), Stockholms läns landsting
Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland
Marlene Burwick (S), Uppsala kommun
Birgitta Andersson (C), Region Västmanland
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun

Partier som inte är representerade ovan bjuds in som adjungerade
Stefan Bremberg (SD), Landstinget Sörmland