Politisk styrning

Ledande politiker och företrädare från sju län samlas i samverkansforumet En Bättre Sits.

Lilla Gruppen

Den så kallade Lilla Gruppen är styrgrupp och består av en representant från varje länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. Representanten har ett förhandlingsmandat för att kunna nå den samsyn kring transportsystemet och trafikeringen som är hela syftet med arbetet. Gruppen träffas vid behov. I deltagarlistan nedan ser du vilka ledamöter som ingår i gruppen.

Stockholms län
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, ordf
Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm

Uppsala län
Johan Örjes (C), Region Uppsala
Bengt-Olov Eriksson (S), Region Uppsala

Västmanland
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Thomas Högström (M), Region Västmanland

Örebro län
Nina Höijer (S), Region Örebro län
Oskar Svärd (M), Region Örebro län

Sörmland
Monica Johansson (S), Region Sörmland, vice ordf
Daniel Portnoff (M), Region Sörmland

Östergötland
Julie Tran (C), Region Östergötland
Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland

Gotland
Eva Nypelius (C), Region Gotland
Meit Fohlin (S), Region Gotland

Stora Gruppen

Den så kallade Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen träffas som regel en gång om året. Mälardalsrådets presidie bjuder in och är värd för dessa möten.