Rapporter och publikationer

En Bättre Sits storregional systemanalys

Sju län i Stockholm-Mälarregionen står eniga bakom ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”, en gemensam plan för framtida infrastruktur och transporter som innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav.

Pendlingsbilder

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (inklusive Östergötland och Gävle). Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2016 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2014.

Vartannat år tar vi fram data över arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (inklusive Östergötland och Gävle). Den SCB-statistik som ligger till grund har en förskjutning på två år. Senaste rapporten togs fram 2016 och visar Arbetspendlingen i regionen fram till 2014.

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2008 (2012)Presentationer från temagrupperna

Under 2013-2015 genomfördes ett politiskt processarbete i fyra temagrupper för att lägga grunden för en ny storregional systemanalys 2016. Temaområdena var Regional utveckling, Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. 60 politiker och ett 40-tal tjänstepersoner deltog, sammanlagt hölls över 30 möten. Här nedan kommer presentationer från temamötena att läggas upp.


Godsstudier

Under 2013 genomfördes en storregional kartläggning av godsflödena för att öka kunskapsnivån kring godsfrågor. Här finns en gemensam rapport, en teknisk rapport samt en rapport från respektive län.