Tjänstepersoner

Den politiska processen drivs med stöd av ett brett nätverk av tjänstepersoner

Lilla tjänstemannagruppen

Den lilla tjänstemannagruppen består av tjänstepersoner från uppdragsgivarna, dvs länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen håller regelbundna möten, ansvarar för att driva det operativa arbetet, ta fram relevanta underlag och bereda politiska beslut i EBS. I deltagarlistan nedan ser du vilka personer som ingår i gruppen.

Region Stockholm
Vahid Fararos
Eleonor Sibborn

Region Uppsala
Katharina Staflund
Tomas Ahlberg

Region Västmanland
Jessica Cedergren
Asmirelda Avdic

Örebro län
Karin Wallin
Dino Keljalic

Region Sörmland
Fredrik Högberg
Matthias Pfeil

Region Östergötland
Eleonor Mörk
Jonas Bruce

Region Gotland
Lena Johansson

Mälardalstrafik
Helena Ekroth
Anna Nyberg

Mälardalsrådet
Maria Nimvik Stern
Johan Hjelm

Stora tjänstemannagruppen

Den sk stora tjänstemannagruppen omfattar representanter från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, större kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Mälardalstrafik samt akademi och näringsliv genom bland annat Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen. Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella frågor.