Tjänstepersoner

Den politiska processen drivs med stöd av ett brett nätverk av tjänstepersoner

Lilla tjänstemannagruppen

Den lilla tjänstemannagruppen består av tjänstepersoner från uppdragsgivarna, dvs länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Gruppen håller regelbundna möten, ansvarar för att driva det operativa arbetet, ta fram relevanta underlag och bereda politiska beslut i EBS. I deltagarlistan nedan ser du vilka personer som ingår i gruppen.

Länsstyrelsen Stockholms län
Robert Örtegren
Vahid Fararos

Stockholms läns landsting
Stefan Johansson

Region Uppsala
Ola Kahlström
Katharina Staflund

Uppsala Lokaltrafik
Caj Rönnbäck

Region Västmanland
Jessica Cedergren
Anders Åkerström

Örebro län
Fredrik Eliasson
Karin Wallin

Regionförbundet Sörmland
Fredrik Högberg
Christoffer Wendel

Sörmlandstrafiken
Matthias Pfeil
Åsa Bjerke
David Petersson

Region Östergötland
Stefan Dahlskog
Eleonor Mörk

Region Gotland
Lena Johansson

MÄLAB
Mårten Levin
Tomas Ahlberg

Mälardalsrådet
Maria Nimvik Stern
Johan Hjelm

Stora tjänstemannagruppen

Den sk stora tjänstemannagruppen omfattar representanter från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, större kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Mälab samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen. Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella frågor.

Utöver lilla tjänstemannagruppen (se ovan) medverkar bl a följande personer:

Stockholms stad – Jenny Kihlberg, Robin Billsjö

Sigtuna kommun – Lars Sundblad

Uppsala kommun – Elin Skogens, Katarina Fehler

Västerås stad – Patrizia Strandman, Håkan Svärd

Örebro kommun – Patrik Ståhl

Eskilstuna kommun – Eva Lehto

Nyköpings kommun – Christian Udin

Norrköpings kommun – Ulf Arumskog

Linköpings kommun – Christer Sjölund, Tove Holmström, Joakim Kärnborg

Västerås kommun - Patrizia Strandman, Håkan Svärd

Trafikförvaltningen SLL – Carl Silverhielm

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen SLL – Susanne Skärlund, Robert Nordevi

Region Västmanland – Margareta Berg

Region Uppsala - Cecilia Carlqvist

Kollektivtrafikförvaltningen UL – Anders Bergquist, Ammar Korsed

Östgötatrafiken – Anders Lennartsson

Region Gävleborg – Göran Unger, Christoffer Westerberg von Bothmer, Magnus Ernström, Henrik Strömberg

Trafikverket Region Stockholm – Lars Wogel, Sofia Lindblad

Trafikverket Region Öst – Lina Bertilsson, Christian Mineur, Tomas Holmlund

Swedavia – Fredrik Jaresved

Stockholm Business Region – Erik Krüger

Storsthlm - Jonas Hagetoft

Stockholm-Uppsala Handelskammare – Magnus Åkerman, Fredrik Sand

Handelskammaren Mälardalen – Jenny Emerén, Tor-Björn Käck

Företagarna – Bengt Bengtsson