Vi lär av andra storstadsregioner

Stockholm-Mälarregionens utveckling och position i världen beror på de globala sambanden där städer och regioner blir alltmer betydande för länders utveckling och konkurrenskraft.

Genom omvärldsbevakning, jämförelser och internationella kontakter kan vi diskutera Stockholm-Mälarregionens styrkor och svagheter och stärka utvecklingsarbetet.

Mälardalsrådet skapar möten där politik, akademi och näringsliv tillsammans jämför och lär av andra ledande storstadsregioner. Internationella perspektiv inkluderas även löpande i våra fokusområden.

Internationella studieresor i Europa

Vartannat år väljer Mälardalsrådet ut en ledande storstadsregion i Europa att titta närmare på. Vi samlar kunskap, gör en studieresa och följer upp erfarenheterna på hemmaplan. Nästa resa planeras till Milano den 31 januari-2 februari 2024.

Studieresan riktar sig till ledande representanter från politik, akademi och näringsliv och omfattar ca 45 personer. Målet är att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion. Här nedan kan du läsa rapporter från de tidigare resorna.

 

2022 Wien

Manchester 2020
Berlin 2018
Amsterdam 2016

London 2014
München 2012
Helsingfors 2010

Singapore 2008
Dublin 2007
Seattle 2005