En Bättre Sits Beredningsmöte

Detaljerad information

Varmt välkomna till En Bättre Sits Beredningsmöte.

Beredningsmötet samlar samtliga tjänstepersoner i En Bättre Sits för avstämning och diskussioner i helgrupp följt av temagruppsvisa möten.

Efter Beredningsmötet sammanträder En Bättre Sits Lilla tjänstemannagruppen.

Kontakta Johan Hjelm om du har frågor om En Bättre Sits eller Beredningsmötet.

09:00
Centralplan 3, Gävle, Sverige